slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.9.2020
rekonštrukcia futbalového ihriska
ANOVIA s.r.o., Drienica 20, 08301
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 ANOVIA s.r.o., Drienica 20, 08301
Zmluvná strana 2 IČO 51440130
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2020
Predmet rekonštrukcia futbalového ihriska
Cena + 1684,80
Dátum zverejnenia 25.9.2020
21.9.2020
zabezpečenie aktivačnej činnosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Zmluva č. 20/37/010/99
Predmet zabezpečenie aktivačnej činnosti
Dátum zverejnenia 21.9.2020
18.9.2020
dotácia na rekonštrukciu futbalového ihriska
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 769/2020/DPR
Predmet dotácia na rekonštrukciu futbalového ihriska
Cena 1.900,-
Dátum zverejnenia 18.9.2020
16.9.2020
rekonštrukcia futbalového ihriska
ANOVIA s.r.o., Drienica 20, 08301
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 ANOVIA s.r.o., Drienica 20, 08301
Zmluvná strana 2 IČO 51440130
Názov Zmluva o dielo č.1/2020
Predmet rekonštrukcia futbalového ihriska
Cena 11961,66
Dátum zverejnenia 16.9.2020
8.9.2020
oprava bankového spojenia
Andrej Kravec - KRAMONT, Kvetná 218/19, 08256 Pečovská Nová Ves
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Andrej Kravec - KRAMONT, Kvetná 218/19, 08256 Pečovská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 14316811
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 13.2.2020
Predmet oprava bankového spojenia
Dátum zverejnenia 8.9.2020
16.7.2020
zmena spôsobu vykurovania OcÚ a MŠ
MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 42181810
Názov Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KŽP-PO4-SC411-2018-41/X085 +Príloha č.2, Príloha č.3, Príloha č.4
Predmet zmena spôsobu vykurovania OcÚ a MŠ
Cena - 4736,54
Dátum zverejnenia 16.7.2020
30.6.2020
zmena nádob
ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35858010
Názov Príloha č.1 k zmluve č. VKE0720201520A
Predmet zmena nádob
Dátum zverejnenia 30.6.2020
29.5.2020
poistenie traktora
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Poistná zmluva
Predmet poistenie traktora
Cena 30,-
Dátum zverejnenia 29.5.2020
11.5.2020
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35815256
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
Dátum zverejnenia 11.5.2020
20.4.2020
dotácia na rekonštrukciu hracej plochy v areáli futbalového štadióna
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00687308
Názov Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
Predmet dotácia na rekonštrukciu hracej plochy v areáli futbalového štadióna
Cena 10.000,-
Dátum zverejnenia 20.4.2020
7.4.2020
doplnenie čl.3 zmluvy
Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 45281688
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.2.2020
Predmet doplnenie čl.3 zmluvy
Dátum zverejnenia 7.4.2020
31.3.2020
grant na projekt "Kočíková párty pre seniorov"
Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 30856043
Názov Zmluva o poskytnutí grantu + príloha č.1 + príloha č.2
Predmet grant na projekt "Kočíková párty pre seniorov"
Cena 1.500,-
Dátum zverejnenia 31.3.2020
19.3.2020
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času
Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 00327646
Názov Dodatok č.4 k zmluve č.979/2013 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
Predmet poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času
Dátum zverejnenia 19.3.2020
3.3.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230590
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230590
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230590
Dátum zverejnenia 3.3.2020
3.3.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924231313
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924231313
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924231313
Dátum zverejnenia 3.3.2020
2.3.2020
poistenie majetku
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00585441
Názov Návrh poistnej zmluvy č.4619008538 - dodatok č.1 - oprava
Predmet poistenie majetku
Dátum zverejnenia 2.3.2020
2.3.2020
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
Ministerstvo pôdohospodárstvo a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 81266 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ministerstvo pôdohospodárstvo a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 81266 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00156621
Názov Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041P747-431-16 zo dňa 29.10.2018
Predmet Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
Dátum zverejnenia 2.3.2020
28.2.2020
nájom pozemku
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 00179205
Názov Zmluva o nájme pozemkov
Predmet nájom pozemku
Cena 100,-
Dátum zverejnenia 28.2.2020
25.2.2020
riadenie projektu "Zmena spôsobu vykurovania budov OÚ a MŠ"
Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 45281688
Názov Zmluva o dielo
Predmet riadenie projektu "Zmena spôsobu vykurovania budov OÚ a MŠ"
Cena 5.940,-
Dátum zverejnenia 25.2.2020
25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230374
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230374
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230374
Dátum zverejnenia 25.2.2020