slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.2.2020
riadenie projektu "Zmena spôsobu vykurovania budov OÚ a MŠ"
Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 45281688
Názov Zmluva o dielo
Predmet riadenie projektu "Zmena spôsobu vykurovania budov OÚ a MŠ"
Cena 5.940,-
Dátum zverejnenia 25.2.2020
25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230374
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230374
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230374
Dátum zverejnenia 25.2.2020
25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230935
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230935
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230935
Dátum zverejnenia 25.2.2020
25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924231313
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924231313
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924231313
Dátum zverejnenia 25.2.2020
25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230590
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230590
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230590
Dátum zverejnenia 25.2.2020
25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230509
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230509
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230509
Dátum zverejnenia 25.2.2020
14.2.2020
odvoz a zneškodnenie odpadu - dodatok
FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet odvoz a zneškodnenie odpadu - dodatok
Dátum zverejnenia 14.2.2020
13.2.2020
Uskutočnenie stavebných prác "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ"
Andrej Kravec - KRAMONT, Kvetná 218/19, 08256 Pečovská Nová Ves
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Andrej Kravec - KRAMONT, Kvetná 218/19, 08256 Pečovská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 14316811
Názov Zmluva o dielo
Predmet Uskutočnenie stavebných prác "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ"
Cena 170401,72
Dátum zverejnenia 13.2.2020
10.2.2020
zabezpečenie záujmového vzdelávania
CVČ sv. Jána Pavla II., Nám. Krista Kráľa 3, 08005 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 CVČ sv. Jána Pavla II., Nám. Krista Kráľa 3, 08005 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 42027721
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ
Predmet zabezpečenie záujmového vzdelávania
Dátum zverejnenia 10.2.2020
10.2.2020
zabezpečenie záujmého vzdelávania
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, P.O.Box 135, 08135 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, P.O.Box 135, 08135 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 00179205
Názov Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v CVČ
Predmet zabezpečenie záujmého vzdelávania
Dátum zverejnenia 10.2.2020
3.2.2020
audit účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31.12.2019
HIREKON, s.r.o., Jahodová 42, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 HIREKON, s.r.o., Jahodová 42, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 36473413
Názov Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Predmet audit účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31.12.2019
Dátum zverejnenia 3.2.2020
28.1.2020
zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ
MŽP SR, Nám.Ľ.Štúra, 81235 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 MŽP SR, Nám.Ľ.Štúra, 81235 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 42181810
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KŽP-P04-SC411-2018-41/X085 + príloha č.1, + príloha č.2, + príloha č.3 + príloha č.4
Predmet zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ
Cena 175049,04
Dátum zverejnenia 28.1.2020
28.1.2020
vykonávanie aktivačnej činnosti
ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.20/37/012/32
Predmet vykonávanie aktivačnej činnosti
Dátum zverejnenia 28.1.2020
27.1.2020
implementácia národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality TSP
IA MPSVR SR, Špitálska 6, 81455 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 IA MPSVR SR, Špitálska 6, 81455 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 30854687
Názov Zmluva o spolupráci č. N20200127032
Predmet implementácia národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality TSP
Dátum zverejnenia 27.1.2020
16.1.2020
Poistná zmluva č. 4619008538 Dodatok č.1
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00585441
Názov Poistná zmluva č. 4619008538 Dodatok č.1
Predmet Poistná zmluva č. 4619008538 Dodatok č.1
Dátum zverejnenia 16.1.2020
7.1.2020
zmena termínu dokončenia a odovzdania diela
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00896225
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.Z19-015-0012 zo dňa 6.8.2018 + Harmonogram prác
Predmet zmena termínu dokončenia a odovzdania diela
Dátum zverejnenia 7.1.2020
30.12.2019
výkon pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 08006 Ľubotice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 08006 Ľubotice
Zmluvná strana 2 IČO 31718922
Názov Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
Predmet výkon pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
Dátum zverejnenia 30.12.2019
27.12.2019
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.19/37/50J/NS/88
Predmet poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
Dátum zverejnenia 27.12.2019
19.12.2019
dodávka plynu
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35815256
Názov Zmluva o dodávke plynu
Predmet dodávka plynu
Dátum zverejnenia 19.12.2019
17.12.2019
refundácia k projektu podpora výstavby multifunkčného ihriska - kapitálové výdavky
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 1109/2019/DPR
Predmet refundácia k projektu podpora výstavby multifunkčného ihriska - kapitálové výdavky
Cena 20.000,-
Dátum zverejnenia 17.12.2019