slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Základná škola

Hlavné informácie

R I A D I T E Ľ  Š K O L Y:

Mgr. Vladimír Kacar

U Č I T E Ľ :

Mgr. Vladimír Kacar

Marián Feckanič

K O N T A K T:

č. tel: 051 / 770 38 64