slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Dátum vyvesenia 14.6.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.7.2022
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2022
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021
15.7.2022
Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.7.2022
Názov Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
12.7.2022
Inflačná pomoc - leták
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2022
Názov Inflačná pomoc - leták
8.7.2022
Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.7.2022
Názov Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
20.6.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru dňom 20.6.2022 od 10.00 hod..
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.6.2022
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru dňom 20.6.2022 od 10.00 hod..
14.6.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
24.5.2022
Naša obec sa pripája k štrajkovej pohotovosti ZMOS
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2022
Názov Naša obec sa pripája k štrajkovej pohotovosti ZMOS
24.5.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
13.3.2022
Výpočet vytriedenia odpadov - rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Výpočet vytriedenia odpadov - rok 2021
13.3.2022
Informácia o podporenom projekte : Ruská Nová Ves - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Informácia o podporenom projekte : Ruská Nová Ves - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
13.3.2022
Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na roky 2022 - 2024.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na roky 2022 - 2024.
13.3.2022
Rozhodnutie OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie - "Obytný súbor STAVENEC , Prešov - Solivar" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Rozhodnutie OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie - "Obytný súbor STAVENEC , Prešov - Solivar" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n
13.3.2022
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa /hubárov, turistov/, aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a ozn
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa /hubárov, turistov/, aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a ozn
13.3.2022
Rekonštrukcia futbalového ihriska- vybudovanie zavlažovacieho systému a zatrávnenie hracej plochy ihriska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Rekonštrukcia futbalového ihriska- vybudovanie zavlažovacieho systému a zatrávnenie hracej plochy ihriska
13.3.2022
Rekonštrukcia futbalového ihriska - oplotenie za bránou s ochrannou sieťou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Rekonštrukcia futbalového ihriska - oplotenie za bránou s ochrannou sieťou
13.3.2022
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2020 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2020 - schválený
Popis Vyvesené dňa 28.6.2021
13.3.2022
Africký mor ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Africký mor ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov
13.3.2022
"Obytný súbor Stavenec, Prešov - Solivar" - zámer a upovedomenie o začatí konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov "Obytný súbor Stavenec, Prešov - Solivar" - zámer a upovedomenie o začatí konania
Popis viď : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-stavenec-presov-solivar Vyvesené dňa 19.1.2021
13.3.2022
Schválený rozpočet 2021-2023.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Schválený rozpočet 2021-2023.