slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
13.3.2022
Africký mor ošípaných /AMO/
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Africký mor ošípaných /AMO/
13.3.2022
Registrácia chovu ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku - povinnosť zaregistrovať sa do 23.10.2020 bez postihu. Povinnosť zaregistrovať sa je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj pre záhumienkové
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Registrácia chovu ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku - povinnosť zaregistrovať sa do 23.10.2020 bez postihu. Povinnosť zaregistrovať sa je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj pre záhumienkové
13.3.2022
Informácia o podporenom projekte : "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ".
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Informácia o podporenom projekte : "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ".
13.3.2022
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves
13.3.2022
Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"
13.3.2022
Podpora výstavby multifunkčného ihriska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Podpora výstavby multifunkčného ihriska
Popis Podpora výstavby multifunkčného ihriska a jeho vybavenie hnuteľným majetkom má vytvoriť podmienky pre podporu a rozvoj športu na území obce a PSK. Vybudované multifunkčné ihrisko bude s perspektívou celoročného využívania, v letnom období na futbal, tenis, volejbal a v zime na hokej a verejné klzisko. Celkový rozpočet: 86 962,89 Eur Výška schválenej dotácie: 20 000 Eur