slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Neexistujúci dokument
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
28.11.2023
Návrh rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na rok 2024 - 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Názov Návrh rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na rok 2024 - 2026
16.11.2023
Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2023
Názov Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
3.11.2023
Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Ruská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 4/2023"
2.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
31.10.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.10.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
25.10.2023
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu : "Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves-3.etapa"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.10.2023
Názov Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu : "Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves-3.etapa"
25.10.2023
Verejná vyhláška : Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu JPÚ Ruská Nová Ves
2.10.2023
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2035
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2035
2.10.2023
Zápisnica okskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom oksku vo voľbách do NR SR 30.9.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica okskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom oksku vo voľbách do NR SR 30.9.2023
8.9.2023
"Adaptačná stretégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.9.2023
Názov "Adaptačná stretégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
8.9.2023
"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030" - Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.9.2023
Názov "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030" - Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
5.9.2023
projekt : Riešenie migračných výziev v Obci Ruská Nová Ves
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.9.2023
Názov projekt : Riešenie migračných výziev v Obci Ruská Nová Ves
11.7.2023
Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
13.6.2023
Oznámenie o strategickom dokumente : "Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja""
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente : "Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja""
25.5.2023
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2023
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2022
19.4.2023
Rozhodnutie Okresného úradu Prešov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.4.2023
Názov Rozhodnutie Okresného úradu Prešov
Popis Rozhodnutie Okresného úradu Prešov /pozemkový a lesný odbor, pozemkové odd./ o schválení zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastr. územia Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné Doliny.
28.2.2023
Ochrana lesov pred požiarmi - leták
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Ochrana lesov pred požiarmi - leták
23.2.2023
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Komunálne a drobné stavebné odpady z obce