slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Detail zmluvy 316a/2023
Číslo 316a/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Urban Planning, s,r,o,
Zmluvná strana 2 IČO 44729308
Názov Mandátna zmluva
Predmet Mandátna zmluva
Cena 4416
Dátum uzavretia 10.5.2023
Dátum zverejnenia 19.5.2023
Dátum účinnosti 20.5.2023
Poznámka činnosti súvisiace s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a doplnky č. 4/2023 územného plánu obce Ruská Nová Ves
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
27.9.2023
Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného
Obec Ruská Nová Ves
Detail zmluvy 654/2023
Číslo 654/2023
Zmluvná strana 1 ZŠ Lesnícka 1
Zmluvná strana 1 IČO 37877160
Zmluvná strana 2 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 00327727
Názov Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného
Predmet Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného
Cena 0
Dátum uzavretia 25.9.2023
Dátum zverejnenia 27.9.2023
26.9.2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Obec Ruská Nová Ves
Detail zmluvy 23/37/054/2851
Číslo 23/37/054/2851
Zmluvná strana 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 00327727
Názov Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Predmet Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Cena 513.30
Dátum uzavretia 22.9.2023
Dátum zverejnenia 26.9.2023
13.9.2023
Zmluva o dielo č. 25/08/2023
Unistav Teplička, s.r.o.
Detail zmluvy 25/08/2023
Číslo 25/08/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Unistav Teplička, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36418633
Názov Zmluva o dielo č. 25/08/2023
Predmet Zmluva o dielo č. 25/08/2023
Cena 710609.09
Dátum uzavretia 11.9.2023
Dátum zverejnenia 13.9.2023
22.8.2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 12.9.2017
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Detail zmluvy 531/2023
Číslo 531/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 00179205
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 12.9.2017
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 12.9.2017
Cena 0
Dátum uzavretia 15.8.2023
Dátum zverejnenia 22.8.2023
3.8.2023
Zmluva č. 1055/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 1055/2023/OPR
Číslo 1055/2023/OPR
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 1055/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva č. 1055/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Cena 4000
Dátum uzavretia 11.7.2023
Dátum zverejnenia 3.8.2023
31.7.2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Detail zmluvy IROP-Z302091DDF7-91-108
Číslo IROP-Z302091DDF7-91-108
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Cena 15600
Dátum uzavretia 31.7.2023
Dátum zverejnenia 31.7.2023
20.7.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.501/2023
Obec Ruská Nová Ves
Detail zmluvy 501/2023
Číslo 501/2023
Zmluvná strana 1 Gréckokatilícka cirkev, farnosť Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 0031951864
Zmluvná strana 2 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 00327727
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie č.501/2023
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie č.501/2023
Cena 1500
Dátum uzavretia 14.7.2023
Dátum zverejnenia 20.7.2023
12.7.2023
Príkazná zmluva č. 11/VO/09/2023/PL-KSVO
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Detail zmluvy 11/VO/09/2023/PL-KSVO
Číslo 11/VO/09/2023/PL-KSVO
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Zmluvná strana 2 IČO 42231779
Názov Príkazná zmluva č. 11/VO/09/2023/PL-KSVO
Predmet Príkazná zmluva č. 11/VO/09/2023/PL-KSVO
Cena 0
Dátum uzavretia 6.7.2023
Dátum zverejnenia 12.7.2023
12.7.2023
Príkazná zmluva č. 3/VO/09/2023/EL-KSVO
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Detail zmluvy 3/VO/09/2023/EL-KSVO
Číslo 3/VO/09/2023/EL-KSVO
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Zmluvná strana 2 IČO 42231779
Názov Príkazná zmluva č. 3/VO/09/2023/EL-KSVO
Predmet Príkazná zmluva č. 3/VO/09/2023/EL-KSVO
Cena 0
Dátum uzavretia 6.7.2023
Dátum zverejnenia 12.7.2023
10.7.2023
Dodatok č 1 k zmluve o dielo č. Z23-015-0020
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Detail zmluvy Z23-015-0020-D01
Číslo Z23-015-0020-D01
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 00896225
Názov Dodatok č 1 k zmluve o dielo č. Z23-015-0020
Predmet Dodatok č 1 k zmluve o dielo č. Z23-015-0020
Cena 0
Dátum uzavretia 6.7.2023
Dátum zverejnenia 10.7.2023
6.7.2023
Poistná zmluva Individuálne cestovné poistenie
Union poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 22408301
Číslo 22408301
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Union poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Poistná zmluva Individuálne cestovné poistenie
Predmet Poistná zmluva Individuálne cestovné poistenie
Cena 0
Dátum uzavretia 3.7.2023
Dátum zverejnenia 6.7.2023
30.6.2023
Zámenná zmluva
Alžbeta Michalčová a Marta Kňažeková
Detail zmluvy 442/2023
Číslo 442/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Alžbeta Michalčová a Marta Kňažeková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámenná zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 30.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
28.6.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Obec Ruská Nová Ves
Detail zmluvy N20200127032D02
Číslo N20200127032D02
Zmluvná strana 1 Implementačná agentúra MPSVR SR
Zmluvná strana 1 IČO 30854687
Zmluvná strana 2 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 00327727
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Cena 0
Dátum uzavretia 20.6.2023
Dátum zverejnenia 28.6.2023
26.6.2023
Zmluva o dielo č. 19/06/2023
Ing. arch. Mária Čutková
Detail zmluvy 19/06/2023
Číslo 19/06/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Ing. arch. Mária Čutková
Zmluvná strana 2 IČO 10668209
Názov Zmluva o dielo č. 19/06/2023
Predmet Zmluva o dielo č. 19/06/2023
Cena 0
Dátum uzavretia 22.6.2023
Dátum zverejnenia 26.6.2023
26.6.2023
Sponzorská zmluva
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice
Detail zmluvy 358/2023
Číslo 358/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 31651518
Názov Sponzorská zmluva
Predmet Sponzorská zmluva
Cena 1000
Dátum uzavretia 2.6.2023
Dátum zverejnenia 26.6.2023
Dátum účinnosti 27.6.2023
Uzatvoril Tibor Kollár
19.5.2023
Mandátna zmluva
Urban Planning, s,r,o,
Detail zmluvy 316a/2023
Číslo 316a/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Urban Planning, s,r,o,
Zmluvná strana 2 IČO 44729308
Názov Mandátna zmluva
Predmet Mandátna zmluva
Cena 4416
Dátum uzavretia 10.5.2023
Dátum zverejnenia 19.5.2023
Dátum účinnosti 20.5.2023
Poznámka činnosti súvisiace s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a doplnky č. 4/2023 územného plánu obce Ruská Nová Ves
15.5.2023
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Materskej školy v Ruskej Novej Vsi, podľa plánu profesijného rozvoja školy
Edusteps o.z., Karpatská 754/8, 08901 Svidník
Detail zmluvy 325/2023
Číslo 325/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Edusteps o.z., Karpatská 754/8, 08901 Svidník
Zmluvná strana 2 IČO 52152219
Názov Zmluva o dielo
Predmet Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Materskej školy v Ruskej Novej Vsi, podľa plánu profesijného rozvoja školy
Cena 360
Dátum uzavretia 15.5.2023
Dátum zverejnenia 15.5.2023
Dátum účinnosti 16.5.2023
Dátum ukončenia 15.5.2023
27.4.2023
Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
ENVI-PAK, a.s.
Detail zmluvy Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
Číslo Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 ENVI-PAK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35858010
Názov Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
Predmet Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
Cena 0
Dátum uzavretia 31.3.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
27.4.2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
KRONOSPAN, s.r.o.
Detail zmluvy ND 41/2023
Číslo ND 41/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 KRONOSPAN, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36059323
Názov Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
Predmet Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
Cena 0
Dátum uzavretia 18.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
21.4.2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19844
Obec Ruská Nová Ves
Detail zmluvy D01_MK-4750/2022-323/19844
Číslo D01_MK-4750/2022-323/19844
Zmluvná strana 1 Ministerstvo kultúry SR
Zmluvná strana 1 IČO 00165182
Zmluvná strana 2 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 00327727
Názov Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19844
Predmet Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19844
Cena 154878.84
Dátum uzavretia 28.3.2023
Dátum zverejnenia 21.4.2023