slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
20.12.2021
zmena Čl. IV. zmluvy
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 08006 Ľubotice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 08006 Ľubotice
Zmluvná strana 2 IČO 31718922
Názov Dodatok č.2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy.
Predmet zmena Čl. IV. zmluvy
Dátum zverejnenia 20.12.2021
14.12.2021
dodávka elektriny od 1.1.2022 do 31.12.2023
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35815256
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorené v zmysle zákona o energetike.
Predmet dodávka elektriny od 1.1.2022 do 31.12.2023
Dátum zverejnenia 14.12.2021
9.12.2021
pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
Názov Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000736448I
Predmet pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
Dátum zverejnenia 9.12.2021
7.12.2021
predĺženie účinnosti poistnej zmluvy do dňa 31.1.2022
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00585441
Názov Dodatok č.3 k poistnej zmluve č. 4619008538
Predmet predĺženie účinnosti poistnej zmluvy do dňa 31.1.2022
Cena 99,01
Dátum zverejnenia 7.12.2021
29.11.2021
zabezpečenie dodávky zemného plynu od 1.1.2022 do 31.12.2023
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35815256
Názov Zmluva o dodávke plynu
Predmet zabezpečenie dodávky zemného plynu od 1.1.2022 do 31.12.2023
Dátum zverejnenia 29.11.2021
25.11.2021
zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti od 1.1.2022 do 31.3.2023
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 21/37/010/76
Predmet zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti od 1.1.2022 do 31.3.2023
Dátum zverejnenia 25.11.2021
15.11.2021
zriadenie vecného bremena
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 36599361
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena č.1841/VSD/2021
Predmet zriadenie vecného bremena
Cena 1109,50
Dátum zverejnenia 15.11.2021
15.11.2021
predaj pozemku
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 36599361
Názov Kúpna zmluva č.1842/VSD/2021
Predmet predaj pozemku
Cena 300,-
Dátum zverejnenia 15.11.2021
9.11.2021
zmluva o bežnom účte na dotácie
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25
Zmluvná strana 2 IČO 31320155
Názov Zmluva o bežnom účte na dotácie
Predmet zmluva o bežnom účte na dotácie
Dátum zverejnenia 9.11.2021
9.11.2021
príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov MŠ
Edusteps, Karpatská 754/8, 08901 Svidník
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Edusteps, Karpatská 754/8, 08901 Svidník
Zmluvná strana 2 IČO 52152219
Názov Zmluva o dielo
Predmet príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov MŠ
Cena 120,-
Dátum zverejnenia 9.11.2021
8.11.2021
audítorské služby
HIREKON, s.r.o.,, Jahodová 42, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 HIREKON, s.r.o.,, Jahodová 42, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 36473413
Názov Zmluva o vykonaní auditu
Predmet audítorské služby
Cena 1020,-
Dátum zverejnenia 8.11.2021
2.11.2021
dotácia na podporu budovania verejne prístupných el. nabíjacích staníc
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava 212
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava 212
Zmluvná strana 2 IČO 00686832
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie č.11378/2020-4210-52028
Predmet dotácia na podporu budovania verejne prístupných el. nabíjacích staníc
Cena 4908,59
Dátum zverejnenia 2.11.2021
28.9.2021
pomoc obce škole pri uhrádzaní cestovného
ZŠ Lesnícka 1, 08005 Prešov, Lesnícka 1
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 ZŠ Lesnícka 1, 08005 Prešov, Lesnícka 1
Zmluvná strana 2 IČO 37877160
Názov Dohoda o spolupráci pri úhrade cestovného
Predmet pomoc obce škole pri uhrádzaní cestovného
Dátum zverejnenia 28.9.2021
27.9.2021
úprava sumy za nájom
Alena Desiatniková, Ruská Nová Ves 247
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Alena Desiatniková, Ruská Nová Ves 247
Zmluvná strana 2 IČO 45544999
Názov Dodatok k zmluve o nájme
Predmet úprava sumy za nájom
Dátum zverejnenia 27.9.2021
24.9.2021
vybudovanie závlahového systému futbalového ihriska v Ruskej Novej Vsi
PARKONA, spol. s r.o., Fintická 2193/20, 08006 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 PARKONA, spol. s r.o., Fintická 2193/20, 08006 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 36473359
Názov Zmluva o dielo č.24/9/2021
Predmet vybudovanie závlahového systému futbalového ihriska v Ruskej Novej Vsi
Cena 17494,08
Dátum zverejnenia 24.9.2021
17.9.2021
dodávky ovocia pre MŠ Ruská Nová Ves
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa
Zmluvná strana 2 IČO 31691552
Názov Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
Predmet dodávky ovocia pre MŠ Ruská Nová Ves
Dátum zverejnenia 17.9.2021
17.9.2021
dodávky ovocia pre ZŠ Ruská Nová Ves
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa
Zmluvná strana 2 IČO 31691552
Názov Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
Predmet dodávky ovocia pre ZŠ Ruská Nová Ves
Dátum zverejnenia 17.9.2021
16.8.2021
dotácia na realizáciu projektu : "Rekonštrukcia futbalového ihriska - vybudovanie zavlažovacieho systému a zatrávnenie hracej plochy ihriska"
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č.1077/2021/OPR
Predmet dotácia na realizáciu projektu : "Rekonštrukcia futbalového ihriska - vybudovanie zavlažovacieho systému a zatrávnenie hracej plochy ihriska"
Cena 7000,-
Dátum zverejnenia 16.8.2021
5.8.2021
oprava hodinovej sadzby
Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 45281688
Názov Dodatok k zmluve o poskytnutí služby "Externý projektový manažment..." z 11.10.2019
Predmet oprava hodinovej sadzby
Dátum zverejnenia 5.8.2021
2.8.2021
dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda §12 PVHN, medzi organizátorom a úradom - č. 21/37/012/98
Predmet dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Dátum zverejnenia 2.8.2021