slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Objednávky
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
27.7.2018
trvalé dopravné značenie reflexné
PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce
Detail objednávky 12/2018
Dátum zverejnenia 27.7.2018
Dátum vystavenia 27.7.2018
Číslo 12/2018
Predmet trvalé dopravné značenie reflexné
Cena 305,75
Dodávateľ PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce
Dodávateľ IČO 36580040
24.7.2018
polohopisné a výškopisné zameranie územia v rozlohe 7 ha
Ing. František Haník - GEOKART Prešov, Na vyhliadke 12160/15, 08005 Prešov
Detail objednávky 11/2018
Dátum zverejnenia 24.7.2018
Dátum vystavenia 24.7.2018
Číslo 11/2018
Predmet polohopisné a výškopisné zameranie územia v rozlohe 7 ha
Cena 1.450,-
Dodávateľ Ing. František Haník - GEOKART Prešov, Na vyhliadke 12160/15, 08005 Prešov
Dodávateľ IČO 17206057
24.6.2018
výber dodávateľa stavebných prác pre stavbu : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry"
Ing. Monika Ivanová - ABIZ, Hraničná 4716, 05801 Poprad
Detail objednávky 10/2018
Dátum zverejnenia 24.6.2018
Dátum vystavenia 24.6.2018
Číslo 10/2018
Predmet výber dodávateľa stavebných prác pre stavbu : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry"
Cena 500,-
Dodávateľ Ing. Monika Ivanová - ABIZ, Hraničná 4716, 05801 Poprad
Dodávateľ IČO 46941860
25.5.2018
architektonicko-historický výskum murív na Zbojníckom hrade
Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Kamenica 118, 08271 Lipany
Detail objednávky 8/2018
Dátum zverejnenia 25.5.2018
Dátum vystavenia 25.5.2018
Číslo 8/2018
Predmet architektonicko-historický výskum murív na Zbojníckom hrade
Cena 350,-
Dodávateľ Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Kamenica 118, 08271 Lipany
Dodávateľ IČO 42081432
25.5.2018
zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky Zbojnícky hrad
Ing. Martin Kaščák - TELLUS, Čapajevova 4894/10, 08001 Prešov
Detail objednávky 9/2018
Dátum zverejnenia 25.5.2018
Dátum vystavenia 25.5.2018
Číslo 9/2018
Predmet zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky Zbojnícky hrad
Cena 300,-
Dodávateľ Ing. Martin Kaščák - TELLUS, Čapajevova 4894/10, 08001 Prešov
Dodávateľ IČO 46529110
3.4.2018
spracovanie žiadosti o NFP s prílohami a manažment projektu
ABC Partner s.r.o., Jazdecká 2364/4, 08221 Veľký Šariš
Detail objednávky 7/2018
Dátum zverejnenia 3.4.2018
Dátum vystavenia 3.4.2018
Číslo 7/2018
Predmet spracovanie žiadosti o NFP s prílohami a manažment projektu
Cena 1200,-
Dodávateľ ABC Partner s.r.o., Jazdecká 2364/4, 08221 Veľký Šariš
Dodávateľ IČO 47701030
19.3.2018
výmena optického kábla, oživenie kamerového systému, výmena kotiev
PRESNET s.r.o., Strojnícka 2434/1, 08006 Prešov
Detail objednávky 5/2018
Dátum zverejnenia 19.3.2018
Dátum vystavenia 19.3.2018
Číslo 5/2018
Predmet výmena optického kábla, oživenie kamerového systému, výmena kotiev
Cena 1776,-
Dodávateľ PRESNET s.r.o., Strojnícka 2434/1, 08006 Prešov
Dodávateľ IČO 36694231
19.3.2018
mandátny certifikát
SOPK, Gorkého 9, 81603 Bratislava
Detail objednávky 6/2018
Dátum zverejnenia 19.3.2018
Dátum vystavenia 19.3.2018
Číslo 6/2018
Predmet mandátny certifikát
Cena 115,20
Dodávateľ SOPK, Gorkého 9, 81603 Bratislava
Dodávateľ IČO 30842654
7.3.2018
prieskum na Projektovú dokumentáciu k projektu "zelená infraštruktúra"
Ing. Monika Ivanová - ABIZ, Hraničná 4716, 05701 Poprad
Detail objednávky 4/2018
Dátum zverejnenia 7.3.2018
Dátum vystavenia 7.3.2018
Číslo 4/2018
Predmet prieskum na Projektovú dokumentáciu k projektu "zelená infraštruktúra"
Cena 350,-
Dodávateľ Ing. Monika Ivanová - ABIZ, Hraničná 4716, 05701 Poprad
Dodávateľ IČO 46941860
12.2.2018
kontrola a čistenie 4 komínov na ZŠ
Michal Husák, Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš
Detail objednávky 3/2018
Dátum zverejnenia 12.2.2018
Dátum vystavenia 12.2.2018
Číslo 3/2018
Predmet kontrola a čistenie 4 komínov na ZŠ
Cena 120,-
Dodávateľ Michal Husák, Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš
Dodávateľ IČO 33273740
5.2.2018
kamenná posypová soľ
Solivary Trade, s.r.o., Košická 8, 08001 Prešov
Detail objednávky 2/2018
Dátum zverejnenia 5.2.2018
Dátum vystavenia 5.2.2018
Číslo 2/2018
Predmet kamenná posypová soľ
Dodávateľ Solivary Trade, s.r.o., Košická 8, 08001 Prešov
Dodávateľ IČO 44417403
19.1.2018
položkovitý rozpočet k rekonštrukcii futbalového ihriska
PARKONA, spol. s r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Detail objednávky 1/2018
Dátum zverejnenia 19.1.2018
Dátum vystavenia 19.1.2018
Číslo 1/2018
Predmet položkovitý rozpočet k rekonštrukcii futbalového ihriska
Cena 150,-
Dodávateľ PARKONA, spol. s r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO 36473359
21.11.2017
dodávka verejného osvetlenia + montáž
O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08006 Prešov
Detail objednávky 42/2017
Dátum zverejnenia 21.11.2017
Dátum vystavenia 21.11.2017
Číslo 42/2017
Predmet dodávka verejného osvetlenia + montáž
Dodávateľ O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08006 Prešov
Dodávateľ IČO 36460141
26.10.2017
posypová soľ
Solivary Trade, s.r.o., Košická 8, 08001 Prešov
Detail objednávky 41/2017
Dátum zverejnenia 26.10.2017
Dátum vystavenia 26.10.2017
Číslo 41/2017
Predmet posypová soľ
Dodávateľ Solivary Trade, s.r.o., Košická 8, 08001 Prešov
Dodávateľ IČO 44417403
13.10.2017
štátna vlajka interiérová
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov 5
Detail objednávky 40/2017
Dátum zverejnenia 13.10.2017
Dátum vystavenia 13.10.2017
Číslo 40/2017
Predmet štátna vlajka interiérová
Dodávateľ LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov 5
Dodávateľ IČO 36498980
19.9.2017
divadelné predstavenie "Auto" /mesiac úcta k starším/ - a divadelné predstavenie "Cisárove nové šaty" /Mikuláš/
DíVADLO s.r.o., Kukučínova 14038/11A, 08005 Prešov
Detail objednávky 39/2017
Dátum zverejnenia 19.9.2017
Dátum vystavenia 19.9.2017
Číslo 39/2017
Predmet divadelné predstavenie "Auto" /mesiac úcta k starším/ - a divadelné predstavenie "Cisárove nové šaty" /Mikuláš/
Cena 350,-
Dodávateľ DíVADLO s.r.o., Kukučínova 14038/11A, 08005 Prešov
Dodávateľ IČO 50231821
11.9.2017
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu v rámci výzvy na prekladanie žiadosti
Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 8042/117A, 08001 Prešov
Detail objednávky 37/2017
Dátum zverejnenia 11.9.2017
Dátum vystavenia 11.9.2017
Číslo 37/2017
Predmet vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu v rámci výzvy na prekladanie žiadosti
Cena 950,-
Dodávateľ Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 8042/117A, 08001 Prešov
Dodávateľ IČO 37885341
11.9.2017
realizácia verejného obstarávania na stavbu "Splašková kanalizácia Obce Ruská Nová Ves" realizovaná v rámci výzvy
Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 8042/117A, 08001 Prešov
Detail objednávky 38/2017
Dátum zverejnenia 11.9.2017
Dátum vystavenia 11.9.2017
Číslo 38/2017
Predmet realizácia verejného obstarávania na stavbu "Splašková kanalizácia Obce Ruská Nová Ves" realizovaná v rámci výzvy
Cena 950,-
Dodávateľ Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 8042/117A, 08001 Prešov
Dodávateľ IČO 37885341
6.9.2017
pristavenie a odvoz 4 veľkokapacitných kontajnerov
FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce
Detail objednávky 36/2017
Dátum zverejnenia 6.9.2017
Dátum vystavenia 6.9.2017
Číslo 36/2017
Predmet pristavenie a odvoz 4 veľkokapacitných kontajnerov
Dodávateľ FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
24.8.2017
volejbalové stĺpiky
Krimar, s.r.o., Hálkova 1456/11, 736 01 Havířov
Detail objednávky 35/2017
Dátum zverejnenia 24.8.2017
Dátum vystavenia 24.8.2017
Číslo 35/2017
Predmet volejbalové stĺpiky
Cena 290,25
Dodávateľ Krimar, s.r.o., Hálkova 1456/11, 736 01 Havířov
Dodávateľ IČO 28626249