Verzia pre slabozrakých

Realizované projekty v obci

        Realizácia projektu "Kočíková párty pre seniorov" - prístrešku a lavičiek na ceste k Soľnohradu  /z dotácie Nadácie VÚB/ - rok 2020

        Realizácia projektu "Zmena spôsobu vykurovania v MŠ a OÚ" /z dotácie MŽP SR/ - rok 2020

       Realizácia rekonštrukcie futbalového ihriska /s podporou SFZ a PSK/ - rok 2020

         Realizácia projektu "Zelené infraštruktúry" - rok 2019

         Stavebné úpravy budovy materskej školy - rok 2019

         Územný plán zóny - Vyšné Doliny - rok 2019

       Výstavba multifunkčného ihriska - rok 2019

       Nákup malotraktora - rok 2018

         Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves - rok 2018

         Dobudovanie chodníka a inžinierskych sietí /predĺženie vodovodu a výstavba dažďovej kanalizácie/ - rok 2018

         Výstavba cesty, chodníka, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia - na začiatku obce smerom ku potoku - rok 2018

         Obnova kultúrneho dedičstva : Soľnohrad - roky 2016 - 2018     /s finančnou podporou ÚPSVaR, MK SR, Nadácie Pontis, Nadácie Slov. sporiteľne, Karpatskej nadácie/