Verzia pre slabozrakých

Platby za MŠ

PLATBY ZA MATERSKÚ ŠKOLU

Všetky platby za materskú školu podliehajú schvaľovaniu obecného zastupiteľstva v RNV, stravné je v zmysle platnej legislatívy.

Školné podľa VZN 2/2019 sa platí za celý mesiac v rovnakej výške, aj keď dieťa príde do MŠ na jeden deň v mesiaci nasledovne:

 

Za dieťa s trvalým pobytom v RNV

-  od 3 do 5 rokov 10 eur mesačne

-  za dieťa do 3 rokov 25 eur mesačne

 


Za dieťa bez trvalého pobytu v RNV:

- od 3 do 5 rokov 20 eur mesačne

- za dieťa do 3 rokov 50 eur mesačne

Školné neuhrádzajú deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - predškoláci a ďalší v zmysle VZN obce.

Príspevok na stravovanie je 1,45 eur na deň na dieťa.

Stravovanie pre predškolákov zadarmo: viac informácií v školskom poriadku pre rok 2019/2020.

 

 Všetky poplatky je potrebné uhradiť do 10. dňa v danom mesiaci pravidelne účtom na

  
školné IBAN SK3202000000001665687251 do poznámky meno dieťaťa a mesiac (napríklad 9 imrichova)

  

stravné IBAN SK7702000000001629349853 do poznámky taktiež meno dieťaťa a mesiac.

Stravné sa počíta podľa počtu stravovacích dní v MŠ. V prípade, že platby účtom platíte celý školský rok rovnakú čiastku 30 eur, preplatky dostanete v júli, po skončení školského roku.