Verzia pre slabozrakých

Obecné zastupiteľstvo

 

obecné zastupiteľstvo so starostom Tiborom Kollárom pri skladaní sľubu

 

1. JOZEF HIRKO                                          

2. JOZEF GUĽAŠ                                         

3. JOZEF ŇACHAJ,Mgr.                                

4. ONDREJ DESIATNIK                                

5. PETER BARAN                                         

6. ANTON MAJCHER                                  

7. MELÁNIA ŇACHAJOVÁ,Mgr.                    

 

 


Rokovací poriadok


Termíny zasadnutí : 22.1.2019, 26.3.2019, 21.5.2019