Verzia pre slabozrakých

Komisie

 

 

Komisia pre šport

Predseda - Ondrej Desiatnik

Členovia - Jozef Hirko, Anton Majcher, Mgr. Jozef Ňachaj

 

Komisia pre kultúru

Predseda - Mgr. Melánia Ňachajová

Členovia - Peter Baran, Ondrej Desiatnik, Anton Majcher

  

   Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda - Jozef Guľaš

Členovia - Jozef Hirko, Peter Baran