Verzia pre slabozrakých

Dokumenty na stiahnutie

Občania majú možnosť podať tieto dokumenty aj elektronicky cez elektronickú schránku www.slovensko.sk.

PrílohaVeľkosť
1 Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby(6).txt4.24 KB
1 Návrh na vydanie územného rozhodnutia, využitia územia(1).txt12.1 KB
1 Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia.txt13.23 KB
1 Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete,.txt6.31 KB
1 Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia(1).txt7.37 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.txt3.41 KB
1 Žiadosť o povolenie terénnych úprav.txt14.99 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu.txt4.59 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.txt3.66 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám(1).txt5.76 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.txt3.19 KB
2 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez SP.txt4.95 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.txt3.03 KB
2 Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti.txt6.74 KB
2 Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb).txt3.19 KB
2 Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby.txt7.21 KB
2 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO.txt3.53 KB
2 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.txt3.32 KB
2 Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe(1).txt3.83 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením podľa nákladu.txt5.1 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska.txt4.45 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu,(1).txt5.36 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb.txt4.92 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením_prístavby a nadstavby.txt5.01 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením RD, BD a chaty.txt4.68 KB
2 Žiadosť o zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby.txt3.54 KB
2 Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia.txt1.75 KB
Ohlásenie reklamnej stavby(1).txt6.03 KB
Tlačivo- drobné stavby-1.txt16.07 KB
Tlačivo pre stavebné úpravy.txt14.99 KB
1._Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -_stavby_na_byvanie, __chaty.txt5.01 KB