Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY


VSD, a.s. oznamuje naplánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.5.2021 od 8.00 do 11.50 hod.. 


Zmena režimu premávky MHD od 3.5.2021


VSD, a.s., Košice uskutočňuje v našej obci stavbu "Ruská Nová Ves - úprava TS1 a VN prípojky", s čím súvisia aj určité obmedzenia na miestnej komunikácii smerom k cintorínu.
Pri využívaní tejto cesty prosíme o strpenie obmedzenia.

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.5.2021 od 8.00 do 15.40 hod..Informácia o zápise detí do MŠ v Ruskej Novej Vsi - prihlášky budú prijímané až od 01.05.2021
 
 
 

 
 

Výsledky AG testovania v obci Ruská Nová Ves
Termín testovania: 24.04.2021
Počet testovaných: 396
Počet pozitívnych: 1
 

 

 
 
 
 
 
 


+ Prílohy : 1. Registrácia chovu
                   2. Potvrdenie Soc. poisťovne o výplate dôchodkových dávok
                   3. Potvrdenie ÚPSVaR o príjemcovi v hmotnej núdzi
 


 OZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu máj 2021
 
-    3.5.2021 - papier
-  10.5.2021 - plasty, kovové obaly, tetrapak
-  12.5.2021 - komunálny odpad
-  26.5.2021 - komunálny odpad
-  31.5.2021 - plasty, kovové obaly, tetrapakDaň za psa na rok 2021
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.

 
Ďakujeme firme BRIMO, že nám v máji daruje rozkladací stan.  Budeme ho používať pri podujatiach organizovaných našou obcou.