Verzia pre slabozrakých

Rok 2021

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia

Dodatok 1/2021 k zmluve /vývoz nebezpečného odpadu/

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451

 

 

  zásady zberu a cena za zber  14.1.2021
Zmluva o poskytovaní služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, Hollého14, 08181 Prešov, IČO:00610577   diagnostické vyšetrenie  21.1.2021
Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš, IČO:36448974   ekologicky nezávadné zneškodnenie infekčného odpadu COVID  21.1.2021
Poistná zmluva č. 4619008538 - dodatok č.2 KOOPERATIVA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, IČO:585441   pripoistenie majetku  1.2.2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Obecný podnik Červenica s.r.o., Červenica 41, 08207 Červenica, IČO:53502159   prípravné práce k realizácii stavebných úprav  12.2.2021
Zmluva o poskytovaní služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov, IČO:00610577   zabezpečenie zdravotníckeho personálu na testovanie COVID-19  4.2.2021
Servisná smlouva prohlídky a dohledové služby ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439/3g, 66441 Popúvky, Česká republika, IČO:48909513   revízia a oprava kotlov  8.3.2021
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava 45, IČO:00166197   úprava doby výpožičky 17.3.2021
Príkazná  zmluva č. 09/VO/01/2021/EL-KSVO KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o., Mládežnícka 24, 93401 Levice, IČO:53065778 200,- verejné obstarávanie dodávok zemného plynu 22.3.2021
Príkazná zmluva č. 07/VO/01/2021/PL-KSVO KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o., Mládežnícka 24, 93401 Levice, IČO:53065778 200,- verejné obstarávanie dodávok zemného plynu 22.3.2021
Príkazná zmluva č. 11/VO/01/2021/POI Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov, IČO:51115026 30,- bez DPH verejné obstarávanie poistenia 22.3.2021
Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/
FNsP  J.A.Reimana Prešov,  Hollého 14, 08181 Prešov, IČO:00610577   diagnostické vyšetrenie od 1.4. do 31.5.2021   8.4.2021