Sigordská spoločnosť

- Sigordská spoločnosť - záujmové združenie právnickych osôb, vznikla dňa 16. 06. 2003

- členovia združenia: obce Abranovce, Záborské, Dulová Ves, Kokošovce, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Zlatá Baňa, Červenica, Tuhrina, Mesto Prešov

- sídlo združenia: OcÚ Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 71, 082 52  Kokošovce

Predmetom činnosti združenia:

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prispievajúcich k rozvoju služieb v cestovnom ruchu v okolí Prešova, v údolí Soľného potoka a potoka Delňa a tvorba a ochrana životného prostredia v tomto subregióne

- konkrétne:

  • záchrana, rekonštrukcia hodnôt kultúrneho, historického a technického charakteru a ich znovuvyužitie pre podporu cestovného ruchu
  • výstavba, rekonštrukcia a rozširovanie technickej infraštruktúry v subregióne
  • správa a údržba verejných priestranstiev, pamiatkových objektov, cyklotrás, trás pre bežeckých lyžiarov
  • zabezpečovanie propagácie a podujatí podporujúcich cestovný ruch vo vidieckych oblastiach subregión

- riaditeľ združenia p. Mgr. A. Sejková

- projekty: Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200