Verzia pre slabozrakých

Rok 2020

 Číslo

objednávky

 Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH v EUR Dátum vystavenia = dátum zverejnenia
Všetky objednávky v roku 2020 podpisuje resp. podpísal starosta Obce Ruská Nová Ves : Tibor Kollár.
Obec Ruská Nová Ves neeviduje objednávky, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. Buď vystavuje objednávku alebo zmluvu.
 1/2020 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak, IČO:31681051 plastové nádoby na komunálny odpad 1.249,20   8.1.2020
 2/2020 MARCOS spol. s r.o., K Surdoku 9, 08001 Prešov, IČO:36449385 kamenná posypová soľ   279,60  9.1.2020
 3/2020 Združenie obcí  Ekotorysa, Bajzová 14, 08005 Prešov, IČO:37937278 plastové nádoby na separovaný zber 1.603,80 15.1.2020
 4/2020 LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov 5, IČO:36498980 štátna vlajka   21.1.2020
 5/2020 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 09301 Vranov nad Topľou 1, IČO:50642430 hudobné vystúpenie na fašiangovom posedení predôchodcov    610,-  21.1.2020
 6/2020 Michal Husák, Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš, IČO:33273740 kontrola a čistenie komínov na ZŠ    120,-  12.2.2020
 7/2020 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 83005 Bratislava, IČO:42272360 osvedčovacia kniha, potvrdenia o pobyte      24,31  13.2.2020
 8/2020 GORAS SK s.r.o., ul. J.A.Gagarina 5968/3, 07101 Michalovce, IČO:45685355 spracovanie porealizačnej projektovej dokumentácie a dôvodovú správu     300,-  24.2.2020
 9/2020 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451 4 veľkokapacitné kontajnery    21.2.2020
10/2020 Záhradníctvo SADEX,  s.r.o., Duklianska 19/B, 08001 Prešov, IČO:44687281 odstraňovanie stromov postupným zrezávaním + odvoz konariny   821,81  2.3.2020
11/2020 Margita Dadejová - GITKA, Ruská Nová Ves 64, 08005 Prešov 5, IČO:37715615 ušitie ochranných rúšok vrátane materiálu  1.000,-  16.3.2020
12/2020 AQUA trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 96001 Zvolen, IČO:36049999 samodezinfekciu /dezinfekčné činidlo/    106,-  3.4.2020
13/2020 Záhradníctvo Sadex, s.r.o., Duklianska 19/B, 08001 Prešov, IČO:44687281 doloženie trávnika na ploche oddychovo relaxačnej zóny v ZŠ    22.4.2020
14/2020 SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, 85107 Bratislava, IČO:46485732 nerozbitné dopravné zrkadlo + parkovací motýľ   393,60  4.6.2020
15/2020 Elektroklima, s.r.o., Košická 20, 08001 Prešov, IČO:36473731 dodávka a montáž klimatizácie 1.873,92   9.6.2020
16/2020 A.M.A. SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná 272, 96501 Ladomerská Vieska, IČO:36646601 žacie lanká, ochranné štíty, dvojramenné popruhy  216,94  23.6.2020
17/2020 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451 2 veľkokapacitné kontajnery    18.8.2020
18/2020 ASFALTER, s.r.o., Levočská 6173/144, 08001 Prešov, IČO:46075844 oprava havarijného stavu miestnej komunikácie ku MŠ /bez dodania materiálu/  1200,-  27.8.2020
19/2020 ASFALTER, s.r.o., Levočská 6173/144, 08001 Prešov, IČO:46075844 oprava havarijného stavu miestnej komunikácie ku futbalovému ihrisku  1856,40  27.8.2020
20/2020 FURA, s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451 červené vrecia na komunálny odpad v počte 150 ks   198,-    3.9.2020
 21/2020 EUROVIA SK, a.s., závod Prešov, Jelšová 24, 08005 Prešov, IČO:31651518 realizácia spojovacieho postreku na cesty  1185,62  7.9.2020
 22/2020 ASFALTER, s.r.o., Levočská 6173/144, 08001 Prešov, IČO: 46075844 oprava asfaltových povrchov /výtlkov/ na priamo bez vyrezávania     360,-  7.9.2020
 23/2020 Meva sport SK s.r.o., Koplotovce 272, 92001, IČO:51111811 ochranná sieť za futbalovú bránu  582,50  9.10.2020
 24/2020 MAXISPORTS s.r.o., Sabinovská 151, 08001 Prešov, IČO:46816224 stĺpy na vonkajšiu ochrannú sieť za futbalovú bránu + príslušenstvo  1620,-  9.10.2020
 25/2020 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín časť Bak, IČO:31681051 plastové 120 l nádoby na odpad   13.10.2020
 26/2020 Ing. Michal Mergeš - Druprojekt IPZ Prešov, Okružná 24, 08001 Prešov, IČO:32913699 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby : "Kanalizácia na stoku A-E Ruská Nová Ves"   840,00  26.10.2020
 27/2020 JMJ spol.s r.o., Železničná 9, 08221 Veľký Šariš betónové skruže a poklopy 1069,72 29.10.2020
 28/2020 Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor o.z., Chmeľov 8, 08215 Chmeľov, IČO:50259873 dezinfekcia priestorov ZŠ počas testovania na COVID-19   29.10.2020
 29/2020 MARCOS, spol. s r.o., K Surdoku 9, 08001 Prešov, IČO:36449385 kamenná posypová soľ   424,80 13.11.2020
 30/2020 KDS projekt, s.r.o., Pávia 7, 08001 Prešov, IČO:43903894 zhotovenie projektovej dokumentácie na zmenu trval. značenia na miestnu komunikáciu   300,- 26.11.2020
 31/2020 Združenie obcí Ekotorysa, Bajzova 14, 08001 Haniska, IČO:37937278 plastové nádoby na separovaný odpad  594,-  4.12.2020
 32/2020 THONHAUSER SLOVAKIA s.r.o., Kpt. Nálepku 14, 95801 Partizánske, IČO:47392436 bezdotykové dávkovače a stojany na dezinfekciu  249,60  7.12.2020
 33/2020 EXIM SERVIS, s.r.o., Komenského 4980/2, 08001 Prešov, IČO:2023695025 štrukturovaná kabeláž 1160,06  9.12.2020
 34/2020 Gotana, s.r.o., 95843 Nedanovce 301, IČO:46279491 projektor   650,- 18.12.2020