Verzia pre slabozrakých

Rok 2019

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb HIREKON, s.r.o., Jahodová 42, 08001 Prešov, IČO:36473413 1020,00 audit účtovnej závierky za rok 2018  10.1.2019
Dohoda č.19/37/012/9 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536   vykonávanie aktivačnej činnosti  23.1.2019
Príloha č. 1 k Zmluve VKE0720201520A ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 3, IČO:35858010   nové znenie Prílohy č.1  11.2.2019
Rámcová zmluva na poskytnutie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 08001 Prešov, IČO:51880261   poradenské služby v oblasti verejného obstarávania  21.2.2019
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ.Štúra 489/9, 08901 Svidník, IČO:37655264   spôsob a podmienky vzájomnej spolupráce pri zbere šatstva  15.3.2019
Dodatok č.1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č.213/2018 Úrad vlády SR, Nám. slobody 1, 81370 Bratislava 1, IČO:00151513   zmena čl. 1 : termín použitia a vyúčtovania dotácie  20.3.2019
Dohoda č.19/37/50J/NS/18 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08001 Prešov, IČO:30794536 5052,51 poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania  pracovných miest   27.3.2019
Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO : 36211451   zmena počtu vyvážaných nádob  3.4.2019
Zmluva o vystúpení Skupina historického šermu COHORS PREŠOV, Obrancov mieru 29, 08001 Prešov, IČO:35535148 500,- vystúpenie dňa 23.6.2019  2.4.2019
Príkazná zmluva Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš, Hlavná 73, 08001 Prešov, IČO:42231779   zabezpečenie ubytovania a stravy účastníkov 30. snemu ZMOS v dňoch 21. a 23.5.2019  16.4.2019