Verzia pre slabozrakých

Rok 2018

 

Mikuláš v obci - Obecný úrad v Ruskej Novej Vsi pri príležitosti Mikuláša pripravil pre deti divadelné predstavenie POLEPETKO v podaní divadla Etudy a sladkú odmenu pre každé dieťa.

Fotografie


Posedenie s jubilantmi


Divadelné predstavenie ZHRŇAJOVÁ NEVESTA - pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Fotografie


Deň matiek v obci

Fotografie


MDD v obci

Fotografie


Strelecká súťaž a Novinárska strela 2018

Fotografia


Obecné noviny - rok 2017


Fašiangové posedenie pre dôchodcov

 

 

Fašiangová zábava

Aj fašiangy v roku 2018 sme si spríjemnili zábavou. Touto cestou vyslovujem veľké ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu a tak prispeli o dobrú pohodu. Ďakujem aj sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly, ktorá bola hodnotná a potešila všetkých, ktorí ju získali. Tešíme sa na ďalší rok.

Spracovala: p. Anna Semanová