Verzia pre slabozrakých

Rok 2018

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb HIREKON, s.r.o., Jahodová 42, 08001 Prešov, IČO : 36473413 1020,-  audit za rok 2017  11.1.2018
Dohoda č. 18/37/012/6 Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO : 30794536   vykonávanie aktivačnej činnosti od 1.2.2018 do 31.1.2019  12.1.2018
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 15/2018-KE Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica, IČO:36022047   úprava záväzku pri uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena   29.1.2018
Darovacia zmluva na prevod nehnuteľnosti Eva Dzurková, Jozef Dzurko, Jaroslav Dužda, Miroslav Bažo,, Milan Bažo   darovanie pozemku za účelom uloženia plynárenských zariadení  29.1.2018
Príloha č. 1 a 2 k zmluve č. 2/2014 PZ PSI Šariš, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO : 42033241   zoznam služieb k Zmluve o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb + Cenník    2.2.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/728

 

Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 94901 Nitra, IČO : 36535605

  špecifikácia dodania a užívania IS, licencie a rozsah a cena poskytovaných služieb  8.3.2018
Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného ZŠ Lesnícka 1, Lesnícka 1, 08005 Prešov, IČO : 37877160    uhrádzanie cestovného 14.3.2018
Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP 18/02/013 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360, 04001 Košice, IČO : 43908977   poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice + aplikačných programov  23.3.2018