Verzia pre slabozrakých

Rok 2017

 Číslo

objednávky

 Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH v EUR Dátum vystavenia = dátum zverejnenia
Všetky objednávky v roku 2017 podpisuje resp. podpísal starosta Obce Ruská Nová Ves : Tibor Kollár.
Obec Ruská Nová Ves neeviduje objednávky, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. Buď vystavuje objednávku alebo zmluvu.
   1/2017

Zdeno Baláž GEODET, Nová Ľubovňa

polohopisné a výškopisné geodetické zameranie areálu NKP Zbojnícky zámok  150,-  2.1.2017
   2/2017 IL Prešov, spol. s r.o., Prešov spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu verejného osvetlenia  500,-  17.1.2017
   3/2017 Občianske združenie : Ľudová hudba Prešovčan hudobné vystúpenie  570,-  7.2.2017
   4/2017 Stanislav Gaľa, Jarovnice 245  hudobno - zábavné vystúpenie  200,-  7.2.2017
   5/2017 TVOJA DOBA, spol. s r.o., Ľubotice 2 LED reflektory + LED žiarovky  437,-  21.2.2017
   6/2017 KDS projekt, s.r.o., Prešov vypracovanie projektovej dokumentácie - dobudovanie chodníka a IS 2.300,-  27.2.2017
   7/2017 STUDIO, s.r.o., Košice spracovanie územného plánu zóny Ruská Nová Ves - Vyšné Doliny 5.500,-  27.2.2017
   8/2017 AM elektro, s.r.o., Prešov elektroinštalačné práce spojené s pomocnými a zemnými prácami v budove školy a na ihrisku 3.576,-  27.2.2017
   9/2017 FURA, s.r.o., Košice 4 veľkokapacitné kontajnery    2.3.2017
 10/2017 Slavomír Kukurugya - HORUS, Zvolen vystúpenie - program s dravcami    285,-  3.3.2017
 11/2017 LIMPO, s.r.o., Prešov obecná vlajka    14.3.2017
 12/2017 BELHOLZ, s.r.o. výroba a montáž drevených lavíc do Domu smútku 2.880,-  17.3.2017
 13/2017 Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo, Bratislava normy - značenie cyklistických trás   27,82  20.3.2017
 14/2017 O.S.V.O. comp, a.s., Prešov stožiare na osvetlenie - dvor pri ZŠ   528,-  27.3.2017
 15/2017 MEVA-SK s.r.o., Rožňava, Brzotín 20 ks plastových nádob na komunálny odpad - čierne   420,-  6.4.2017
 16/2017 Duvlan, s.r.o., Bánovce nad Bebravou posilňovacia veža 1.199,-  7.4.2017
 17/2017 Ing.Ľubomír Grocký - Druprojekt IPZ, Prešov projektová dokumentácia pre "Multifunkčné ihrisko" 2.760,-  10.4.2017
 18/2017 VKU Harmmanec, s.r.o., Kynceľová administratívna mapa SR  142,80  28.4.2017
 19/2017 Easyart, s.r.o., Prešov vystúpenie na "Deň obce" 1.080,-  2.5.2017
 20/2017 Ing. Ladislav Krupelák - KRUP, Prešov zhotovenie oplotenia ZŠ    30.5.2017
 21/2017 TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Prešov menovky so šnúrkami     66,06  1.6.2017
 22/2017 Stanislav Havrila - HASTA, Kanaš gabióny     280,-  2.6.2017
 23/2017 STAR Promotion, spol. s r.o., Senec výroba reklamného spotu na 615. výročie prvej písomnej zmienky o obci a na 1. hradný deň     990,-  7.6.2017
 24/2017 VÁHOPROJEKT, s.r.o., Exnárova 13, Prešov, IČO: 43894810 vypracovanie projektovej dokumentácie na informačné značenie v obci + návrh a dodávka  2 100,-

 7.6.2017

 

 25/2017 AM elektro, s.r.o., Severná 17/A, Prešov, IČO :44670869 výmena hlavného istenia pri zmene MRK v objektoch : OÚ, DS, MS, ZŠ - s dodaním revízií    9.6.2017
 26/2017

PESMENPOL, spol s r.o., Železničiarska 16,  Prešov, IČO : 36507881

ochranné siete na vonkajšie ihrisko - plot ZŠ /INV/  1977,84  13.6.2017
 27/2017 Peter Hudáček - GORO30 sound & light, Športová 558/1, 05935 Batizovce, IČO : 40604438 profesionálny ozvučovací PA systém HK Audio na ozvučenie priestoru v areáli ZŠ  2050,-  13.6.2017
 28/2017 Peter Bendík - FOTOPRINT, Floriánova 9, Prešov, IČO : 17207339 magnetky    960,-  14.6.2017
 29/2017 Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, Liptovský Mikuláš, IČO : 46862439 verejné obstarávanie k "Sanácii skládky odpadu v obci Ruská Nová Ves"  1500,-  20.6.2017
 30/2017 SYMBOLIKA HLOHOVEC, spol. s r.o., Zábranie 23, 92001 Hlohovec, IČO : 34112561 insignia v obojstrannom prevedení   770,-  22.6.2017
 31/2017 3Fin s.r.o., Sabinovská 151, Prešov, IČO : 44701217 tričká s potlačou - 350 ks  2037,-  11.7.2017
 32/2017 Mgr. Juraj Bindas - ALL4BIZ, Šoltésovej 6534/6, Prešov, IČO : 46078525 aktualizácia a doplnenie web stránky    200,-  31.7.2017
 33/2017 FS Solivarčan, Nová štvrť 191/60, 082 12 Kapušany, IČO : 42340101 vystúpenie folklórneho súboru Solivarčan na "Prvý hradný deň"      40,-  17.8.2017
 34/2017 VÁHOPROJEKT, s.r.o., Exnárova 13, 080 01  Prešov, IČO : 43894810 zjednodušená projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci     420,-  18.8.2017
 35/2017 Krimar, s.r.o., Hálkova 1456/11, 736 01 Havířov, IČ : 28626249 volejbalové stĺpiky   290,25  24.8.2017
 36/2017 FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451 pristavenie a odvoz 4 veľkokapacitných kontajnerov     6.9.2017
 37/2017 Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 8042/117A, 08001 Prešov, IČO : 37885341 vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu v rámci výzvy na prekladanie žiadosti   950,-  11.9.2017
 38/2017 Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 8042/117A, 08001 Prešov, IČO : 37885341 realizácia verejného obstarávania na stavbu "Splašková kanalizácia Obce Ruská Nová Ves" realizovaná v rámci výzvy   950,-  11.9.2017
 39/2017 DíVADLO s.r.o., Kukučínova 14038/11A, 08005 Prešov, IČO : 50231821 divadelné predstavenie "Auto" /mesiac úcta k starším/ - a divadelné predstavenie "Cisárove nové šaty" /Mikuláš/   350,-  19.9.2017
 40/2017 LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov 5, IČO : 36498980 štátna vlajka interiérová    13.10.2017
 41/2017 Solivary Trade, s.r.o., Košická 8, 08001 Prešov, IČO : 44417403 posypová soľ    26.10.2017
 42/2017 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08006 Prešov, IČO : 36460141 dodávka verejného osvetlenia + montáž    21.11.2017