Verzia pre slabozrakých

Rok 2015

 Číslo objednávky  Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH v EUR Dátum vystavenia = dátum zverejnenia
 1/2015 BADEX - Bartolomej Derner, Prešov oprava budovy obecného úradu 876,80 27.1.2015
 2/2015 OZ Soja, Pečovská Nová Ves fašiangové vystúpenie  570,- 1.2.2015
 3/2015  Jozef Muľ NORMA, Prešov  šálky a taniere na OÚ  322,25  2.2.2015
 4/2015 Solivary Trade, s.r.o., Prešov kamenná posypová soľ 151,20  3.2.2015
 5/2015 MT Group, s.r.o., Prešov vysprávka a maľovanie stien a stropov, výmena okapových žľabov, hákov a zvodových rúr - na ZŠ 3984,- 18.2.2015
 6/2015 Ateliér URBEKO s.r.o., Prešov vypracovanie štúdie na stavebné úpravy vnútorných priestorov OÚ 600,- 10.3.2015
 7/2015 Ing. Zdeno Krafčík, Prešov projektová dokumentácia zastávky MHD 580,- 18.3.2015
 8/2015 Ing. Ľubomír Grocký - Druprojekt IPZ Prešov vypracovanie projektu stavby na akciu : Multifunkčné ihrisko Rus.Nová Ves 450,- 27.4.2015
 9/2015 PLUTKO, s.r.o., Michalovce trvalé reflexné dopravné značenie 227,16 12.5.2015
10/2015 AGROMELIO, s.r.o., Veľký Šariš drvené kamenivo   15.6.2015
11/2015 Ing. Cyril Tuhrin - CT MONT, Prešov dodanie projektu kamerového systému  200,- 19.6.2015
12/2015 Marek Szittyai REKOHOME Prešov stavebné práce v škôlke 394,61 8.7.2015
13/2015 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS, Prešov porealizačné zameranie zrealiz. stavby "Splašková kanalizácia obce"  2985,60 23.9.2015
14/2015 O.S.V.O. comp, a.s.,  Prešov práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia 3421,16 7.10.2015
15/2015 PLUTKO, s.r.o., Michalovce trvalé dopravné značenie 239,40 21.10.2015
16/2015 Ivan Galo - Roga Plus, Nitra Mikulášsky kostým 172,30 28.10.2015
17/2015 Solivary Trade, s.r.o., Prešov posypová soľ   11.11.2015
18/2015 TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Prešov stolové kalendáre   11.12.2015
19/2015 Solivary Trade, s.r.o., Prešov posypová soľ   18.12.2015