Verzia pre slabozrakých

Rok 2011

PrílohaVeľkosť
Dodatok-k-najomnej-zmluve-bar-ihrisko.pdf209.98 KB
Dodatok-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-c-905361.pdf394.46 KB
Dohoda-o-prevadzkovani-pohrebiska-odborne-sposobilou-osobou.pdf934.7 KB
Dohoda-o-spolupraci-pri-realizacii-dotacneho-systemu-MKSR-program-kulturne-poukazy.pdf637.24 KB
Dohoda-o-umiestneni-radioveho-zariadenia-ZML-155-2011.pdf532.83 KB
Dohoda-o-zmene-v-osobe-ucastnika-o-pripojeni-dohoda-o-prevzati-dlhu.pdf754.68 KB
Licencna-zmluva-kataster-o-autorskom-prave-a-pravach-suvisiacich-s-autorskym-pravom.pdf663.62 KB
Poistna-zmluva-obce-Ruska-Nova-Ves.pdf2 MB
Zmluva o pripojeni ziadatela do distribucnej sustavy 094.pdf884.83 KB
Zmluva-na-zabezpecenie-vyvozu-odpadu.pdf1.3 MB
Zmluva-o-dielo-02-2011.pdf1.75 MB
Zmluva-o-IBV-Kovalna-elektroinstalacia-0462-5300-2011.pdf556.92 KB
Zmluva-o-IBV-Kovalna-elektroinstalacia-0464-5300-2011.pdf653.84 KB
Zmluva-o-kupe-notebook-T-Com.pdf1.52 MB
Zmluva-o-kupe-PC-Xbox-T-Com.pdf475.97 KB
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-111-2011.pdf1.92 MB
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-116-1990.pdf625.42 KB
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-119-2011.pdf1.94 MB
Zmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb.pdf2.97 MB
Zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-036-2011-IZ-5_0-V.pdf2.22 MB
Zmluva-o-poskytovani-hromadnych-udajov-z-katastra-nehnutelnosti.pdf572.25 KB
Zmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov-dodatok-1-2011.pdf358.95 KB
Zmluva-o-pripojeni-T-Com.pdf1.58 MB
Zmluva-o-pripojeni-ziadatela-o-pripojenie-do-distribucnej-sustavy.pdf484.33 KB
Zmluva-o-pripojeni-ziadatela-o-pripojenie-do-distribucnej-sustavy-c-zop-2011-095.pdf1.32 MB
Dodatok1-kzmluve-o-vykone-vo-verejnom-zaujme-pri-prev.-pravidelnej-MHD.pdf788.72 KB
Dodatok2-kzmluve-o-vykone-vo-verejnom-zaujme-pri-prev.-pravidelnej-MHD.pdf801.54 KB
Zmluva-c.-344-o-poskytovani-hromadnych-udajov-z-katastra-nehnutelnosti.pdf1.14 MB
Zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb.pdf1.96 MB
Zmluva-o-pripojení.pdf796.61 KB
Poistna-zmluva-c.080-2023.302.pdf1.26 MB
Zmluva-o-dielo-www-stranka-obce.pdf802.92 KB
Zmluva-o-pripojeni-magio-internet.pdf1.15 MB
Dodatok-c-4-k-zmluve-o-dielo-cislo-4704.8040090FNO.pdf847.77 KB
Dodatok-c-1-k-mandatnej-zmluve-03-2009.pdf620.19 KB