Verzia pre slabozrakých

Posádková strelnica

Z dôvodu vykonávania strelieb je zákaz vstupu v určitých dňoch v mesiaci do týchto objektov posádkovej strelnice a ostatných ohrozených priestorov: 

 
+ 19.9.2018 budú vykonávané streľby z ručných zbraní príslušníkmi prCSS v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod.
/Pôvodný čas ukončenia strelieb bol 14:00 hod../