Obecné zastupiteľstvo

 

obecné zastupiteľstvo so starostom Tiborom Kollárom pri skladaní sľubu

 

1. JOZEF HIRKO                                          

2. JOZEF GUĽAŠ                                         

3. JOZEF ŇACHAJ,Mgr.                                

4. ONDREJ DESIATNIK                                

5. PETER BARAN                                         

6. ANTON MAJCHER                                  

7. MELÁNIA ŇACHAJOVÁ,Mgr.                    

 

 


Rokovací poriadok


Termíny zasadnutí : 22.1.2019, 26.3.2019, 21.5.2019

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200