Obecné zastupiteľstvo

 

obecné zastupiteľstvo so starostom Tiborom Kollárom pri skladaní sľubu


1.     Lukáš Velán (KDH)

2.     Richard Frajtko (SMER-SD)

3.     Mgr. Jozef Ňachaj (SMER-SD)

4.     Mgr. Katarína Lokajová (SMER-SD)

5.     Ján Lacko (SMER-SD)

6.     Ondrej Desiatnik (nezávislý)

7.    Jozef Hirko (KDH)


Rokovací poriadok


Termíny zasadnutí : 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200