Verzia pre slabozrakých

KORONAVÍRUS - INFO

Opatrenia Obecného úradu Ruská Nová Ves

Na základe rozhodnutia starostu obce Ruská Nová Ves a v záujme realizácie preventívnych opatrení pred šíriacim sa "KORONAVÍRUSOM"

- oznam o poskytnutí pomoci pre najzraniteľnejšie osoby v obci


Prehľad - Koronavírus


Koronavírus a nakladanie s odpadmi 

Kam patria použité rúška


Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia:

- prijaté opatrenia, aktualizácia 29.3.2020

- http://www.uvzsr.sk/

- prijaté opatrenia, aktualizácia 24.3.2020

- o zákaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Termín platnosti: od 10.3.2020 do 23.3.2020

- ďalšie opatrenia na prechádzanie šírenia koronavírusu

Termín platnosti: od 10.3.2020 do odvolania

 


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

- opatrenia - prehľad


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom:

- usmernenie 6. aktualizácia

- o karanténe

  


Usmernenie ZMOS

- výzva


Opatrenia Dopravného podniku mesta Prešov

- opatrenia týkajúce sa prepravy

- zmeny v cestovnom poriadku platné od 17.3.2020

 


 Opatrenia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

- opatrenia


 Opatrenia Slovenskej pošty

- tlačové vyhlásenie: aktualizácia  23.3.2020

- tlačové vyhlásenie


Opatrenia SAD

Od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy SAD v prímestskej autobusovej doprave premávať v špeciálnom prázdninovom režime.

- www.cp.sk

- www.sad-po.sk