Verzia pre slabozrakých

Komisie

Komisia pre správu majetku, výstavbu a územné plánovanie

Predseda - Jozef Hirko

Členovia - Mgr. Jozef  Ňachaj, Richard Frajtko, Ing. Ján Seman, Ing. arch. Pavol Lieskovský, Ján Fogaš

 

Komisia pre šport a mládež

Predseda - Ondrej Desiatnik

Členovia - Mgr. Jozef  Ňachaj, Lukáš Velán, Igor Papcun, Zdenko Kmec, Miroslav Goban

 

Komisia pre kultúru a školstvo

Predseda - Mgr. Katarína Lokajová

Členovia - Ján Lacko, Ondrej Desiatnik, Slavomíra Kollárová, Martina Ivanková, Mgr. Melánia Ňachajová

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Predseda - Mgr. Jozef  Ňachaj

Členovia - Jozef Hirko, Richard Frajtko, Stanislav Badžo

 

Komisia pre sociálnu oblasť a rómsku komunitu

Predseda - Ján Lacko

Členovia - Mgr. Katarína Lokajová, Lukáš Velán

 

   Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda - Lukáš Velán

Členovia - Jozef Hirko, Mgr. Jozef  Ňachaj  

 

   Komisia na prerokovanie sťažností

Predseda - Richard Frajtko

Členovia -  Mgr. Katarína Lokajová, Ondrej Desiatnik