Verzia pre slabozrakých

Fašiangový ples 2015

 

Dňa 7.2.2015 sa konal 9. Fašiangový ples Slovenského červeného kríža v Ruskej Novej Vsi.

Ples slávnostným príhovorom otvorila predsedníčka SČK pani Anna Semanová. Na plese sa zúčastnilo 60 párov, a do tanca im hrala kapela MELODIK. Atmosféra plesu bola príjemná, zábava veľmi dobrá, čo potvrdzuje aj fakt, že ľudia sa v dobrej nálade zabávali do skorého rána.

Spestrením plesu bola aj chlapčenská tanečná skupina BANČ OF FULS, ktorej vystúpenie ocenili účastníci plesu obrovským potleskom.

Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli pri prípravách, organizácii a k priebehu plesu.

Už teraz sa tešíme na nasledujúci jubilejný 10. ročník, ktorý, veríme, bude aspoň tak dobrý ako tento.

Anna Semanová

predsedníčka miestneho spolku SČK

                                                                          Fotografie