Verzia pre slabozrakých

Fašiangový ples 2013

7. ročník fašiangového plesu 

  Dňa 2.2.2013 sa konal 7. Fašiangový ples Slovenského červeného kríža v Ruskej Novej Vsi. Ples slávnostným príhovorom otvorila predsedníčka SČK pani Anna Semanová. Na plese sa zúčastnilo 60 párov, a do tanca im hrala kapela MOMENT. Atmosféra bola príjemná, zábava veľmi dobrá, čo potvrdzuje aj fakt, že ľudia sa v dobrej nálade zabávali do 7:00 hodiny rána.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli pri prípravách, organizácii a k priebehu plesu.

 
Anna Semanová
predsedníčka miestneho
spolku SČK v Ruskej
Novej Vsi

Foto z plesu