Dokumenty na stiahnutie

Občania majú možnosť podať tieto dokumenty aj elektronicky cez elektronickú schránku www.slovensko.sk.

PrílohaVeľkosť
1 Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.doc 34.5 KB
1 Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf152.49 KB
1 Návrh na vydanie územného rozhodnutia, využitia územia.doc 56.5 KB
1 Návrh na vydanie územného rozhodnutia, využitia územia.pdf227.42 KB
1 Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia.doc59.5 KB
1 Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia.pdf222.37 KB
1 Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete,.doc41 KB
1 Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete,.pdf155.53 KB
1 Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia.doc44 KB
1 Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia.pdf164.42 KB
1 Žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc36.5 KB
1 Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf147.46 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.doc38.5 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.pdf154.93 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu.doc41.5 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu.pdf157.18 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.doc37 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.pdf154.84 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám.doc47.5 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám.pdf208.42 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.doc38.5 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.pdf153.55 KB
2 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez SP.doc40.5 KB
2 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez SP.pdf180.63 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.doc37 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.pdf154.68 KB
2 Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti.doc38.5 KB
2 Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti.pdf150.28 KB
2 Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb).doc33.5 KB
2 Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb).pdf149.06 KB
2 Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby.doc48.5 KB
2 Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby.pdf219.73 KB
2 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO.doc31 KB
2 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO.pdf147.16 KB
2 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.doc32 KB
2 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf147.59 KB
2 Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.doc35 KB
2 Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.pdf147.73 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením podľa nákladu.doc42.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením podľa nákladu.pdf157.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska.doc36.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska.pdf173.22 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu,.doc41.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu,.pdf157.21 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb.doc41.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb.pdf158.28 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením_prístavby a nadstavby.doc39.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením_prístavby a nadstavby.pdf159.35 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením RD, BD a chaty.doc38 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením RD, BD a chaty.pdf158.25 KB
2 Žiadosť o zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby.doc32 KB
2 Žiadosť o zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby.pdf156.56 KB
2 Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia.doc28.5 KB
2 Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia.pdf143.67 KB
Ohlásenie reklamnej stavby.doc45 KB
Ohlásenie reklamnej stavby.pdf222.3 KB
Tlačivo- drobné stavby.doc85.5 KB
Tlačivo- drobné stavby.pdf291.25 KB
Tlačivo pre stavebné úpravy.doc 74 KB
Tlačivo pre stavebné úpravy.pdf281.55 KB
Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200