Verzia pre slabozrakých

Dokumenty na stiahnutie

PrílohaVeľkosť
1 Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.doc34.5 KB
1 Návrh na vydanie územného rozhodnutia, využitia územia.doc56.5 KB
1 Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia.doc59.5 KB
1 Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete,.doc41 KB
1 Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia.doc44 KB
1 Žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc36.5 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.doc38.5 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu.doc41.5 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.doc37 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám.doc47.5 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.doc38.5 KB
2 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez SP.doc40.5 KB
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.doc37 KB
2 Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti.doc38.5 KB
2 Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb).doc33.5 KB
2 Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby.doc48.5 KB
2 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO.doc31 KB
2 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.doc32 KB
2 Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.doc35 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením podľa nákladu.doc42.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska.doc36.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu,.doc41.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb.doc41.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením_prístavby a nadstavby.doc39.5 KB
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením RD, BD a chaty.doc38 KB
2 Žiadosť o zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby.doc32 KB
2 Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia.doc28.5 KB
Ohlásenie reklamnej stavby.doc45 KB
Tlačivo- drobné stavby.doc85.5 KB
Tlačivo pre stavebné úpravy.doc74 KB