Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volania:

Linka tiesňového volania - 112

Hasičský a záchranný zbor - 150

Policajný zbor SR - 158

Záchranná služba - 155

Opravy porúch:

Elektrárne - 0800 123 332

Plynárne - 0850 111 727

T-COM - 12129

Vodárne - 051 / 757 24 21

Vodárne call centrum - 051 / 757 27 77

 

 

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200