AKTUALITY

V dňoch 20.4.2018 a 21.4.2018 budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery nasledovne : 2 veľkokapacitné kontajnery pri Obecnom úrade, 1 veľkokapacitný kontajner pri autobusovej zastávke Hulica, 1 veľkokapacitný kontajner na Kovaľni


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov  : Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2018.


Upozornenie - Ochrana lesov pred požiarmi


Obecné noviny - rok 2017

Príloha - šport


Fašiangová zábava v obci

Aj fašiangy v roku 2018 sme si spríjemnili zábavou. Touto cestou vyslovujem veľké ďakujem všetkým, ktorí sa pričili o organizáciu a tak prispeli o dobrú pohodu. Ďakujem aj sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly, ktorá bola hodnotná a potešila všetkých ktorí ju získali.

Tešíme sa na ďalšiu fašiangovú zábavu.

p. Anna Semanová

Fotografie


Fašiangové posedenie pre dôchodcov

Fotografie


Fašiangové zabíjačkové hody


Video zostrih z podujatia Hradný deň v obci a Deň obce - 615. výročie prvej písomnej zmienky o obci


V prípade neprejazdnosti cesty 3. triedy je možné telefonicky kontaktovať Správu a údržbu ciest PSK /zimná údržba/ na tel. číslach : 0915879953 /24 hod./ a 051/7798385. 


Oznámenie o zápise detí do Materskej školy v Ruskej Novej Vsi


Oznam k pripájaniu domácností na splaškovú kanalizáciuOZNAM

Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)


AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI

Harmonogram vývozu odpadu apríl 2018
 
-   4.4.2018 - komunálny odpad
-   6.4.2018 - elektroodpad
- 17.4.2018 - plasty, kovové obaly, tetrapak
- 18.4.2018 - komunálny odpad
- 19.4.2018 - papier
- 30.4.2018 - skloDaň za psa na rok 2017

Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.

 

 
 

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200