Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 28.6.2018 o 8.00 hod.


Deň matiek v obci

Fotografie


Vážení občania, firma EUROVIA SK, a.s. začala dňa 4.6.2018 s realizáciou stavby : "Ruská Nová Ves ulica Ku potoku" a s realizáciou stavby "Dobudovanie chodníka a investičných sietí". Predpokladaný termín ukončenia stavby : do 30.9.2018. Prosíme o strpenie dopravných obmedzení počas výstavby.


MDD v obci

Fotografie


 

Fotografia


Fašiangová zábava v obci
Aj fašiangy v roku 2018 sme si spríjemnili zábavou. Touto cestou vyslovujem veľké ďakujem všetkým, ktorí sa pričili o organizáciu a tak prispeli o dobrú pohodu. Ďakujem aj sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly, ktorá bola hodnotná a potešila všetkých ktorí ju získali.
Tešíme sa na ďalšiu fašiangovú zábavu.
p. Anna Semanová

OZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu júl 2018
 
- 10.7.2018 - plasty, kovové obaly, tetrapak
- 11.7.2018 - komunálny odpad
- 12.7.2018 - papier
- 25.7.2018 - komunálny odpadDaň za psa na rok 2017
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.