Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

Oznámenie

Veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že dňa 23.05.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční očkovanie psov proti besnote (nad 3 mesiace veku psa). Očkovať sa bude pri Obecnom úrade v Ruskej Novej Vsi - požiarna zbrojnica. Poplatok je 5 Eur za psa.


SMS na číslo tiesňového volania 112


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov: Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2018.


Upozornenie - Ochrana lesov pred požiarmi


Obecné noviny - rok 2017

Príloha - šport


Fašiangová zábava v obci

Aj fašiangy v roku 2018 sme si spríjemnili zábavou. Touto cestou vyslovujem veľké ďakujem všetkým, ktorí sa pričili o organizáciu a tak prispeli o dobrú pohodu. Ďakujem aj sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly, ktorá bola hodnotná a potešila všetkých ktorí ju získali.

Tešíme sa na ďalšiu fašiangovú zábavu.

p. Anna Semanová

Fotografie


Fašiangové posedenie pre dôchodcov

Fotografie


Fašiangové zabíjačkové hody


Video zostrih z podujatia Hradný deň v obci a Deň obce - 615. výročie prvej písomnej zmienky o obci


V prípade neprejazdnosti cesty 3. triedy je možné telefonicky kontaktovať Správu a údržbu ciest PSK /zimná údržba/ na tel. číslach : 0915879953 /24 hod./ a 051/7798385. 
OZNAM

Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)


AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI

Harmonogram vývozu odpadu máj 2018
 
-   2.5.2018 - komunálny odpad
- 15.5.2018 - plasty, kovové obaly, tetrapak
- 16.5.2018 - komunálny odpad
- 23.5.2018 - nebezpečný odpad
- 26.5.2018 - mobilný zber papiera
- 30.5.2018 - komunálny odpadDaň za psa na rok 2017

Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.