Verzia pre slabozrakých

Rok 2019

 Číslo

objednávky

 Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH v EUR Dátum vystavenia = dátum zverejnenia
Všetky objednávky v roku 2019 podpisuje resp. podpísal starosta Obce Ruská Nová Ves : Tibor Kollár.
Obec Ruská Nová Ves neeviduje objednávky, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. Buď vystavuje objednávku alebo zmluvu.
 1/2019 MARCOS, spol. s r.o., K Surdoku 9, 08001 Prešov, IČO:36449385 kamenná posypová soľ  136,20  17.1.2019
 2/2019 Michal Husák, Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš, IČO:33273740 kontrola a čistenie 4 komínov a osadenie 2 komín. dvierok  210,-  28.1.2019
 3/2019 Ing. Richard Soporský, Vihorlatská 15, 08001 Prešov, IČO:30652952 spracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu   1240,-  30.1.2019
 4/2019 Vincent Huňady - VoDaVi, Terchovská 4366/1, 08001 Prešov, IČO:45248656 odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke v ZŠ     8.2.2019
 ZŠ 1/2019 Tamás Lovász - TL Holding, Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ, IČO:47414952 renovácia tabule, interaktívny projektor   2459,-  11.2.2019
 5/2019 LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08001 Prešov, IČO:36498980 štátna vlajka    22.2.2019
 6/2019 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451 4 ks veľkokapacitné kontajnery    25.2.2019
 7/2019 O.z. "Ľudová hudba Prešovčan", Janka Borodáča 2, 08001 Prešov, IČO:50598066 hudobné vystúpenie "Ľudovej hudby Prešovčan"    630,-  27.2.2019
 8/2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, IČO:35975946 1 čipová karta Atos /Siemens/ verzia CardOSv4.3B, prípadne CardOSv4.4; format FULLSIZE    35,-  8.3.2019
 9/2019 CEDERS s.r.o., Mukačevská 5, 08001 Prešov, IČO:51141493 výrub 2 Topoľov čiernych a 2 Briez bradavičnatých  1100,-  11.3.2019
 10/2019 EKOfence, s.r.o., Vajanského 5710/73, 08001 Prešov, IČO:44512031 materiál na oplotenie 1460,81  12.3.2019
 11/2019 REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 91701 Trnava, IČO:36252417 3 tonery pre MŠ   295,20  15.3.2019
 12/2019

Ing. Ľudovít Kesler, Popradská 3, 08001 Prešov, IČO:30291852

spracovanie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov v  MŠ    27.3.2019
 13/2019 REMEK, s.r.o., Nálepkova 743/2, 94901 Nitra, IČO:36535605 servisné práce cez vzdialenú správu počítača    29.3.2019
 14/2019 Záhradníctvo Sadex, s.r.o., Duklianska 19/B, 08001 Prešov, IČO:44687281 vyrúbanie 9 ks stromov  343,31  29.3.2019
 15/2019 SIVEX, s.r.o., Bzovická 30, 85107 Bratislava, IČO: 46485732 dopravné zrkadlo    354,-   8.4.2019
 16/2019 Jaroslav Košuda, Tekeľova 2271/2, 08006 Ľubotice, IČO: 10740392 vybudovanie odberného elektrického zariadenia na Multif. ihrisko  2360,02  16.4.2019
 17/2019 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín časť Bak, IČO:31681051 30 ks plastových nádob  637,20  23.4.2019
 18/2019

A.M.A. SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná 272,  96501 Ladomerská Vieska, IČO: 36646601

žacie lanko   89,87  29.4.2019
 19/2019 TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 08001 Prešov, IČO:51880261 vypracovanie projektovej dokumentácie : Miestne komunikácie v obci Ruská Nová Ves   280,-   3.5.2019
 20/2019 KESLER, s.r.o., Popradská 3, 08001 Prešov, IČO:47639831 stavebné úpravy v materskej škole v Ruskej Novej Vsi   4780,-  6.5.2019
 21/2019 ADIN, s.r.o., Dubová 2, 08001 Prešov, IČO:36490121 výroba a dodanie letákov a tabule - bannera LETOHRAD 2019    50,-  15.5.2019
 22/2019 ŠARMXPRINT s.r.o., 082 33 Chminianska Nová Ves 42, IČO:45373370 banner - Deň hradu    57,-  15.5.2019
 23/2019 EXIM SERVIS s.r.o., Komenského 4980/2, 08001 Prešov, IČO:46967800 dodanie, montáž a spustenie kamery na multifunkčnom ihrisku     15.5.2019
 24/2019 Joe Laughter s.r.o., K Surdoku 1, 08001 Prešov, IČO:48121584 prenájom šmykľavky   181,-  15.5.2019
 25/2019 MLOCI, o.z., Severná 12, 08001 Prešov, IČO:42089310 vystúpenie hudobnej skupiny Mloci  1300,-  15.5.2019
 26/2019 Ing. Samuel Bruss, Pavlovce 234, 09431 Hanušovce nad Topľou, IČO:43562892  2 koníci na akciu "Hradný deň"   200,-  15.5.2019
 27/2019 Slavomír Kukurugya - Horus, Imatra 2445/3,  96001 Zvolen, IČO:33594023 vystúpenie sokoliarov   295,-  15.5.2019
 28/2019 Peter Bendík - FOTOPRINT, Floriánova 9, 08001 Prešov, IČO:17207339 magnetky   432,-  15.5.2019
 29/2019 A4ka s.r.o., Raymanova 9, 08001 Prešov, IČO:46891587

 

tričká s potlačou

 349,20  15.5.2019
 30/2019 TLM Trans, s.r.o., Hviezdoslavova 552/5, 08301 Sabinov, IČO:48126136 nájom toaliet a dvojumývadla   408,-  15.5.2019
 31/2019 Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., Sadová 10, 05409 Levoča, IČO:43315551 spracovanie výkresu riešenia dopravy pre územný plán zóny Vyš. doliny  1200,-  15.5.2019
 32/2019 Ing. Ján Šlosár, Slovenská 47, 08001 Prešov, IČO:30290325 vypracovanie projektovej dokumentácie na nové zdroje tepla  1500,-  17.5.2019
 33/2019 Ing. Milan Šalata - Energetické audity , Nižný Hrabovec 306, IČO:50133373 vypracov.energet.auditu pre budovy Obecného úradu a MŠ  1000,-  22.5.2019
 34/2019 Miroslav Kovaľ - DREKO, Ruská Nová Ves 139, IČO:14359014 úprava postieľok v materskej škole  1267,06  28.5.2019
 35/2019 Folklórne združenie Anička, Exnárova 23, 08001 Prešov, IČO:42033721 folklórne vystúpenie Anny Poráčovej   100,-  4.6.2019
 36/2019 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, 08001 Prešov, IČO:36655651 úprava plochy pred vstupom na multifunkčné ihrisko + výkop zbernej nádrže pri multifunkč. ihrisku  2164,56  4.6.2019
 37/2019 Michal Andrejko, Slánska 721/17, 08212 Kapušany, IČO:41991401 stavebné práce na oprave stropu vo WC   200,- 29.7.2019
 38/2019 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak, IČO:31681051 3 ks 1100 l kontajnerov  740,40  29.7.2019
 39/2019 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451 odvoz smetia - 4 veľkokapacitné kontajnery    30.8.2019
 40/2019 A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 272, 96501 Ladomerská Vieska, IČO:36646601 žacie lanko     89,87  3.9.2019
 41/2019 TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 08001 Prešov, IČO:51880261 vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry    300,-  9.9.2019
 42/2019 TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 08001 Prešov, IČO:51880261 výkon procesu verejného obstarávania zákazky "Prístrešok a informačná tabuľa"    300,-  9.9.2019
 43/2019

REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 91701 Trnava, IČO:36252417

čierna kazeta HP L0S07AE

   102,-

13.9.2019
 44/2019 Divadlo Etudy, OZ Etudy Média Art, Kendice 272, 08201, IČO:42089646 divadelné predstavenie : "Princezná na hrášku"   16.9.2019
 45/2019 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Prešov - Ľubotice, IČO:31721079 napojenie kanalizácie  3.500,-  18.9.2019
 46/2019

EXIM SERVIS, s.r.o., Komenského 4980/2, 08001 Prešov, IČO:46967800

rekordér, konvertor, SADA DISK 4000 GB, SADA DISK 6000 GB, zapojenie a nastavenie rekordéra, oprava kamery v osade

   1.730,40   1.10.2019
 47/2019 A-STAV, Jaroslav Adamov, Tatranská 27, 08001 Prešov, IČO:34907408 zemné a výkopové práce na oprave vodovod. potrubia    1.10.2019
 48/2019 A-STAV, Jaroslav Adamov, Tatranská 27, 08001 Prešov, IČO:34907408 oprava dažďovej kanalizácie    1.10.2019
 49/2019 TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 08001 Prešov, IČO:51880261 proces verejného obstarávania zákazky "Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves - 1.etapa"   300,-   6.11.2019
 50/2019 Mária Triščová, 08263 Jarovnice 217, DIČ:5559126826 vystúpenie na fašiangovom posedení   200,-  12.11.2019
 51/2019 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Prešov - Ľubotice, IČO:31721079 oprava dažďovej kanalizácie 1.714,21  14.11.2019
 52/2019 TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Košická 32/A, 08001 Prešov, IČO:36466280 448 ks stolových kalendárov 2.076,10 10.12.2019