Verzia pre slabozrakých

Rok 2019

 Číslo

objednávky

 Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH v EUR Dátum vystavenia = dátum zverejnenia
Všetky objednávky v roku 2017 podpisuje resp. podpísal starosta Obce Ruská Nová Ves : Tibor Kollár.
Obec Ruská Nová Ves neeviduje objednávky, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. Buď vystavuje objednávku alebo zmluvu.
 1/2019 MARCOS, spol. s r.o., K Surdoku 9, 08001 Prešov, IČO:36449385 kamenná posypová soľ  136,20  17.1.2019
 2/2019 Michal Husák, Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš, IČO:33273740 kontrola a čistenie 4 komínov a osadenie 2 komín. dvierok  210,-  28.1.2019
 3/2019 Ing. Richard Soporský, Vihorlatská 15, 08001 Prešov, IČO:30652952 spracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu   1240,-  30.1.2019
 4/2019 Vincent Huňady - VoDaVi, Terchovská 4366/1, 08001 Prešov, IČO:45248656 odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke v ZŠ     8.2.2019
 5/2019 LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08001 Prešov, IČO:36498980 štátna vlajka    22.2.2019