Verzia pre slabozrakých

Rok 2018

 Číslo

objednávky

 Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH v EUR Dátum vystavenia = dátum zverejnenia
Všetky objednávky v roku 2018 podpisuje resp. podpísal starosta Obce Ruská Nová Ves : Tibor Kollár.
Obec Ruská Nová Ves neeviduje objednávky, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. Buď vystavuje objednávku alebo zmluvu.
 1/2018

PARKONA, spol. s r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO : 36473359 

položkovitý rozpočet k rekonštrukcii futbalového ihriska  150,-  19.1.2018
 2/2018 Solivary Trade, s.r.o., Košická 8, 08001 Prešov, IČO : 44417403 kamenná posypová soľ     5.2.2018
 3/2018 Michal Husák, Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš, IČO : 33273740 kontrola a čistenie 4 komínov na ZŠ  120,-  12.2.2018
 4/2018 Ing. Monika Ivanová - ABIZ, Hraničná 4716, 05701 Poprad, IČO : 46941860 prieskum na Projektovú dokumentáciu k projektu "zelená infraštruktúra"   350,-   7.3.2018
 5/2018 PRESNET s.r.o., Strojnícka 2434/1, 08006 Prešov, IČO : 36694231 výmena optického kábla, oživenie kamerového systému, výmena kotiev  1776,-  19.3.2018
 6/2018 SOPK, Gorkého 9, 81603 Bratislava, IČO : 30842654 mandátny certifikát  115,20  19.3.2018
 7/2018 ABC Partner s.r.o., Jazdecká 2364/4, 08221 Veľký Šariš, IČO:47701030 spracovanie žiadosti o NFP s prílohami a manažment projektu  1200,-  3.4.2018
 8/2018 Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Kamenica 118, 08271 Lipany, IČO:42081432 architektonicko-historický výskum murív na Zbojníckom hrade  350,-  25.5.2018
 9/2018 Ing. Martin Kaščák - TELLUS, Čapajevova 4894/10, 08001 Prešov, IČO:46529110 zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky Zbojnícky hrad  300,-  25.5.2018
 10/2018 Ing. Monika Ivanová - ABIZ, Hraničná 4716, 05801 Poprad, IČO:46941860 výber dodávateľa stavebných prác pre stavbu : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry"  500,-  24.6.2018
 11/2018 Ing. František Haník - GEOKART Prešov, Na vyhliadke 12160/15, 08005 Prešov, IČO:17206057 polohopisné a výškopisné zameranie územia v rozlohe 7 ha  1.450,-  24.7.2018
 12/2018 PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce, IČO:36580040 trvalé dopravné značenie reflexné  305,75  27.7.2018
 13/2018 Mobilita servis, spol. s r.o., Technická 6, 82104 Bratislava, IČO:35693011 stĺpik s ušami, odkladacia platňa  217,92  30.7.2018
 14/2018 EUROVIA SK, a.s., Závod Prešov, Jelšová 24, 08001 Prešov, IČO:31651518 úprava komunikácií  9658,54  20.8.2018
 15/2018 FÚRA, s.r.o., Jantárová 1, 04001 Košice, IČO:36211451 4 veľkokapacitné kontajnery    21.8.2018
 16/2018 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov, IČO:36460141 svetelná vianočná výzdoba - 5 ks     995,-  4.9.2018
 17/2018 Jozef Šmrhola - OLYMP, Maďarovská 145, 93587 Santovka, IČO:32581190 ďakovný list na šírku + semišový obal + potlač erb obce    245,-  12.9.2018
 18/2018 Mukino s.r.o., Gorkého 19, 08001 Prešov, IČO:45538069 výstavba prístrešku pri šatniach FK   5125,16  12.9.2018
 19/2018 Miroslav Nalepa - ELNAP, Malý Šariš 532, 08001 Prešov, IČO:37714481 šnúrový mikrofón, mikrofónové stojany, úprava zosilňovača MISON, inštalácia, presun repro  799,01  25.9.2018
 20/2018 Divadlo Etudy, OZ Etudy Média Art, Kendice 272, 08201, IČO:42089646 divadelné predstavenie POLEPETKO    200,-  1.10.2018
 21/2018 JASTA Slovakia, s.r.o., Orechová 5, 08001 Prešov, IČO:36491799 traktor KUBOTA GL 280  11052,-  11.10.2018
 22/2018 MARCOS spol. s r.o., K Surdoku 9, 08001 Prešov, IČO:36449385 kamenná posypová soľ  272,40  16.10.2018
 23/2018 LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov 5, IČO:36498980 štátna vlajka interiérová    19.10.2018
 24/2018 Patrik Chovanec, Sveržov 68, 08602, IČO:48087254 obdĺžnikové dopravné zrkadlo o rozmeroch 80x100 cm     239,-   2.11.2018
 25/2018 PLUTKO s.r.o., Dopravné značenie, Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce, IČO:36580040 2 dopravné značky     7.11.2018
 26/2018 MARCOS spol. s r.o., K Surdoku 9, 08001 Prešov, IČO:36449385 kamenná posypová soľ   136,20  13.11.2018
 27/2018 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín časť Bak, IČO:31681051  1100 l kontajner  406,80  13.11.2018
 28/2018 Zdeno Baláž - GEODET, Nová Ľubovňa 364, 06511, IČO:14315050  vyhotovenie prípravnej dokumentácie - zameranie skutkového stavu NKP Soľnohrad   150,-  23.11.2018
 29/2018 MARCOS spol. s r.o., K Surdoku 9, 08001 Prešov, IČO:36449385 kamenná posypová soľ  272,40  12.12.2018
 30/2018 IS-LOM s.r.o., Maglovec, Vyšná Šebastová 213, 08006, IČO:31720803 kamenivo na posyp ciest    12.12.2018
 31/2018 PyroCollection, Slovakia s.r.o., Duklianská 38, 08501 Bardejov, IČO:45427691 mega obecný ohňostroj   294,-  17.12.2018