Verzia pre slabozrakých

Rok 2018

 Číslo

objednávky

 Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH v EUR Dátum vystavenia = dátum zverejnenia
Všetky objednávky v roku 2017 podpisuje resp. podpísal starosta Obce Ruská Nová Ves : Tibor Kollár.
Obec Ruská Nová Ves neeviduje objednávky, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. Buď vystavuje objednávku alebo zmluvu.
 1/2018

PARKONA, spol. s r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO : 36473359 

položkovitý rozpočet k rekonštrukcii futbalového ihriska  150,-  19.1.2018
 2/2018 Solivary Trade, s.r.o., Košická 8, 08001 Prešov, IČO : 44417403 kamenná posypová soľ     5.2.2018
 3/2018 Michal Husák, Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš, IČO : 33273740 kontrola a čistenie 4 komínov na ZŠ  120,-  12.2.2018
 4/2018 Solivary Trade, s.r.o., Košická 8, 08001 Prešov, IČO : 44417403 kamenná posypová soľ    16.2.2018
 5/2018 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO : 36211451 4 veľkokapacitné kontajnery - odvoz smetia    14.3.2018
 6/2018 SOPK, Gorkého 9, 81603 Bratislava, IČO : 30842654 mandátny certifikát  115,20  21.3.2018