Verzia pre slabozrakých

Rok 2018

 Číslo

objednávky

 Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH v EUR Dátum vystavenia = dátum zverejnenia
Všetky objednávky v roku 2017 podpisuje resp. podpísal starosta Obce Ruská Nová Ves : Tibor Kollár.
Obec Ruská Nová Ves neeviduje objednávky, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. Buď vystavuje objednávku alebo zmluvu.
 1/2018

PARKONA, spol. s r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO : 36473359 

položkovitý rozpočet k rekonštrukcii futbalového ihriska  150,-  19.1.2018
 2/2018 Solivary Trade, s.r.o., Košická 8, 08001 Prešov, IČO : 44417403 kamenná posypová soľ     5.2.2018
 3/2018 Michal Husák, Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš, IČO : 33273740 kontrola a čistenie 4 komínov na ZŠ  120,-  12.2.2018
 4/2018 Ing. Monika Ivanová - ABIZ, Hraničná 4716, 05701 Poprad, IČO : 46941860 prieskum na Projektovú dokumentáciu k projektu "zelená infraštruktúra"   350,-   7.3.2018
 5/2018 PRESNET s.r.o., Strojnícka 2434/1, 08006 Prešov, IČO : 36694231 výmena optického kábla, oživenie kamerového systému, výmena kotiev  1776,-  19.3.2018
 6/2018 SOPK, Gorkého 9, 81603 Bratislava, IČO : 30842654 mandátny certifikát  115,20  19.3.2018
 7/2018 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín časť Bak, IČO : 31681051 plastové nádoby 120 l :   30 ks  608,40   3.4.2018
 8/2018 A.M.A. SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná 272, 96501 Ladomerská Vieska, IČO : 36646601 lanko do kosačky : 900 m  /2 ks/  179,72  3.4.2018
 9/2018 ABC Partner s.r.o., Jazdecká 2364/4, 08221 Veľký Šariš, IČO : 47701030 spracovanie žiadosti o NFP s prílohami a manažment projektu  1200,-  3.4.2018
10/2018 Ing. Monika Ivanová - ABIZ, Hraničná 4716, 05801 Poprad, IČO:46941860  výber dodávateľa stavebných prác pre stavbu : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves"    500,- 24.6.2018