AKTUALITY

Výsledky volieb prezidenta - rok 2019 - 1.kola


Fašiangové posedenie pre dôchodcov 2019

Fotografie


 

Príloha - šport


 

Fašiangové zabíjačkové hody

V sobotu 16.2.2019 napoludnie sa pred Obecným úradom v Ruskej Novej Vsi konali fašiangové zabíjačkové hody. Záštitu nad podujatím aj po druhýkrát prebral starosta obce Tibor Kollár spolu s poslancami obecného zastupiteľstva. Návštevníkov tejto akcie čakala ochutnávka a predaj zabíjačkových špecialít s ochutnávkou dobrej šarišskej muziky Keľemešski furmani. Akcia prebiehala v dobrej nálade až do večera.

Fotografie

 


Ochrana lesov a prírody pred požiarmi


Oznámenie o prijímacom konaní do MŠ v Ruskej Novej Vsi v šk. roku 2019/2020Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o šíriacom sa africkom more ošípaných.

Plagát 1

Plagát 2


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o registrácii ošípaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a o povinnosti čipovať psov.

+ Prílohy : 1. Registrácia chovu

                   2. Potvrdenie Soc. poisťovne o výplate dôchodkových dávok

                   3. Potvrdenie ÚPSVaR o príjemcovi v hmotnej núdzi

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých obyvateľov obce pri zabezpečení protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia. viď Usmernenie pre dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia.


Obec realizuje projekt - Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves.

 „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

 

Termín realizácie projektu: 01.07.2018 - 31.10.2018Ministerstvo vnútra SR Prezídium PZ úrad kriminálnej polície: Radíme Seniorom - Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory

OZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu marec 2019
 
-   5.3.2019 - plasty, kovové obaly, tetrapak
-   6.3.2019 - komunálny odpad
- 20.3.2019 - komunálny odpad
- 21.3.2019 - papier
- 26.3.2019 - plasty, kovové obaly, tetrapak
- 28.3.2019 - elektroodpad 
 

Daň za psa na rok 2019
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.

 
 
 
 

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200