Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

Váž. občania, dochádza k zmene umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov. V piatok 19.10.2018 budú pristavené : 1 na Kovaľni a 1 pri Obecnom úrade.  V pondelok 22.10.2018 budú pristavené : 1 na zastávke Hulica a 1 pri Obecnom úrade.


Tretí stolnotenisový turnaj o Majstra Ruskej Novej Vsi 2018 : dňa 29.10.2018 od 17.00 hod. na Obecnom úrade v Ruskej Novej Vsi


Obec realizuje projekt - Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske a zateplenie obvodových stien budovy šatní futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves.

 „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

 

Termín realizácie projektu: 01.07.2018 - 31.10.2018


Oznámenie o vyplácaní nájomného

Družstvo AGROPLUS Prešov týmto oznamuje vlastníkom pôdy, že od 1.10.2018 do 31.10.2018 v dňoch pondelok - streda - piatok, v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. sa bude na stredisku Solivar vyplácať nájomné finančnou formou.


Ministerstvo vnútra SR Prezídium PZ úrad kriminálnej polície: Radíme Seniorom - Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory


Deň matiek v obci

Fotografie


MDD v obci

Fotografie


 

FotografiaOZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu október 2018
 
-   2.10.2018 - plasty, kovové obaly, tetrapak
-   3.10.2018 - komunálny odpad
-   4.10.2018 - papier
- 11.10.2018 - nebezpečný odpad
- 17.10.2018 - komunálny odpad
- 23.10.2018 - elektroodpad
- 26.10.2018 - akumulátory a batérie
- 30.10.2018 - plasty, kovové obaly, tetrapak
- 31.10.2018 - komunálny odpad Daň za psa na rok 2018
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.