Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

OZNÁMENIE O ZMENE VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Obecný úrad Ruská Nová Ves Vám oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 22.12.2018 (sobota), namiesto pôvodného termínu 26.12.2018.


Pozvánka na vianočný koncert Hanky Servickej


Odvoz elektroodpadu : sa uskutoční dňa 20.12.2018 v čase o 9:00 hod.. Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. 

Plagát


Pozvánka na vianočný koncert deti Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej farnosti Ruská Nová Ves


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o šíriacom sa africkom more ošípaných.

Plagát 1

Plagát 2


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o registrácii ošípaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a o povinnosti čipovať psov.

+ Prílohy : 1. Registrácia chovu

                   2. Potvrdenie Soc. poisťovne o výplate dôchodkových dávok

                   3. Potvrdenie ÚPSVaR o príjemcovi v hmotnej núdzi

 


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018 v obci Ruská Nová Ves


Divadelné predstavenie ZHRŇAJOVÁ NEVESTA - pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Fotografie


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých obyvateľov obce pri zabezpečení protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia. viď Usmernenie pre dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia.Obec realizuje projekt - Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves.

 „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

 

Termín realizácie projektu: 01.07.2018 - 31.10.2018Ministerstvo vnútra SR Prezídium PZ úrad kriminálnej polície: Radíme Seniorom - Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úsporyOZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu december 2018
 
- 10.12.2018 - sklo
- 12.12.2018 - komunálny odpad
- 18.12.2018 - plasty, kovové obaly, tetrapak
- 26.12.2018 - komunálny odpad
- 27.12.2018 - papier


Daň za psa na rok 2018
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.